Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Millora de l’entorn escolar al carrer del Consell de Cent, entre Viladomat i Comte Borrell

L’actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat d’aquest tram del carrer del Consell de Cent i guanyar espai per a l’ús dels vianants. Els treballs que es duen a terme són bàsicament la renovació del mobiliari urbà i la creació de zones d’estada. S’hi col·loquen jardineres amb vegetació i es pinta el paviment, per a redistribuir l’espai a la calçada.

Eixample

Renovació del mur del xamfrà del carrer de Consell de Cent amb Viladomat

S’executen els treballs de modificació del mur que té com a objecte donar més visibilitat a l’espai Germanetes. Es fa l’enderroc parcial del mur existent i la posterior col·locació d’un enreixat a la part superior. També es crea una nova porta d’accés que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.

Finalització: gener 2020

Eixample

Reforma interior de l’edifici del carrer de Casp, 126 per acollir el SIS

Es fan treballs de reforma de l’edifici del carrer de Casp, 126, que acollirà el Servei d’Intervenció Social en l’Espai Públic. Les obres consisteixen en l’adequació de l’espai interior de la planta baixa i altell, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament del nou equipament.

Eixample

Reurbanització del carrer de Tamarit entre els carrers de Calàbria i Viladomat

L’actuació té per objecte transformar aquest tram del carrer de Tamarit per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Els treballs que es duen a terme són bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació. També s’inclouen zones d’estada i de jocs.

Finalització: octubre 2019

Eixample

Reurbanització del carrer del Comte Borrell entre el carrer de Floridablanca i la Gran Via

Aquesta actuació té per objecte transformar aquest tram del carrer del carrer del Comte Borrell per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Els treballs que es duen a terme son bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació.

Finalització: octubre 2019