Filtra

Les Corts

Millora del carrer del Prat d’en Rull, entre la trav. de les Corts i el c. del Taquígraf Garriga

Aquesta actuació consisteix en la remodelació de la vorera i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es duu a terme la implantació de les xarxes d’aigües brutes i pluvials, la renovació de l’enllumenat, la plantació de nou arbrat i la canalització per al desplegament de la fibra òptica.

Finalització: maig 2014

Horta - Guinardó

Reurbanització de la plaça d’Isop

L’objectiu d’aquests treballs és donar prioritat al vianant davant el vehicle. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i de la xarxa de serveis.

Finalització: maig 2014

Horta - Guinardó

Millora de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda

Millora de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda, al carrer de les Camèlies, 74-76. L’actuació inclou la reforma del local a la planta baixa, l’enjardinament del parterre i l’adequació de la façana.

Finalització: abril 2014

Eixample

Nou accés als Jardins de Clotilde Cerdà

Es fa l’obertura d’un nou pas, des del carrer de Sardenya, per accedir a l’interior d’illa Jardins de Clotilde Cerdà, complementant l’accés actual des del carrer de la Marina. L’actuació inclou la remodelació del passatge d’accés on es col·loca un paviment drenant, nova vegetació i nou mobiliari urbà. També es milloren les xarxes d’enllumenat públic, de reg i de clavegueram.

Finalització: abril 2014

Sants - Montjuïc

Reurbanització del camí de Font Florida d’accés a l’Escola Pau Vila

La reurbanització té per objecte millorar l’accés de l’Escola Pau Vila. L’actuació inclou la renovació del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà. També es fa una nova senyalització, s’hi col·loquen baranes de protecció i es reubiquen els contenidors d’escombraries i reciclatge.

Finalització: abril 2014

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer Trajà

Reurbanització del carrer Trajà, des de la Gran Via fins al camí de Font Florida. L’actuació inclou la renovació del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà. També es fan treballs de millora en el clavegueram.

Finalització: abril 2014