Filtra

Sant Andreu

Itinerari accessible provisional al recinte Fabra i Coats

El recinte ha sofert canvis degut a la remodelació del edificis que el composen, el terreny en el que s’actua es troba en un estat amb irregularitats i punts conflictius d’accessibilitat. Per aquest motiu, es dissenya un recorregut accessible provisional entre l’actual accés al recinte i els nous accessos Porta Sant Adrià” i Porta Parellada” i adequar els entorns als edificis en funcionament per facilitar l’accessibilitat.

Finalització: desembre 2012

Sant Martí

Equipament cultural Oliva Artés. El nou centre d’història contemporània

Amb la nova seu del MUHBA s’atrau, de forma natural, els fluxos que generen, tan el Parc Central, com la xarxa de centres culturals del Poblenou. El nou espai ofereix una visió integrada i comprensiva de les formes i ritmes del desenvolupament tècnic, social, econòmic i cultural de Barcelona.

Finalització: desembre 2012

Ciutat Vella

Remodelació del CSS Gòtic, al carrer Correu Vell nº5

L’actuació consisteix en la reforma de la planta segona i tercera per adaptar l’edifici a les noves exigències del programa funcional del nou centre de serveis social Gòtic. A la planta segona, es redistribueixen totes les sales d’entrevistes i les sales de reunions. Independitzant aquesta planta, d’us més públic, de la planta tercera que tindrà un ús restringit.

Finalització: novembre 2012

Gràcia

Reurbanització del carrer Sant Joaquim

Es canvia la configuració superficial del carrer de Sant Joaquim, convertint-lo en una via de plataforma única, donant prioritat al vianant i mantenint el sentit de l’únic carril de circulació. Es fa la nova pavimentació així com la renovació dels embornals existents.

Finalització: octubre 2012

Sants - Montjuïc

Adequació del Museu Etnològic de Barcelona

S’adequa i condiciona l’espai del Museu Etnològic de Barcelona, com a fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Estela Folch, pel qual el Museu Etnològic de Barcelona, al Parc de Montjuïc, acull la Col·lecció etnogràfica Folch -una de les col·leccions més destacades de l’Estat espanyol- durant 20 anys prorrogables. L’objectiu es reordenar i optimitzar l’edifici i els seus programes i recuperar l’essència material i estructural.

Finalització: octubre 2012

Sant Martí

Construcció d’una biblioteca a Sant Martí

S’adequa part de la superfície del Centre del Disseny per a la implantació de la biblioteca. La biblioteca s’organitza en dues plantes i es situa en la zona oest de l’edifici, sota la plaça de les Glòries, just a sobre del Centre de Documentació del DHUB. L’accés a la Biblioteca es fa des del vestíbul principal de l’edifici a través d’una gran superfície vidriada. La biblioteca té 1.700 m2 de superfície útil (2.080 m2 construïda).

Finalització: juliol 2012