Filtra

Les Corts

Urbanització del Carrer Martí i Franquès

L’objecte de l’actuació és la conversió del carrer Martí i Franquès en un eix de connectivitat entre la Diagonal i Joan XXIII. Ordenar l’aparcament en superfície. Crear un sistema de drenatge amb neteja de les aigües de pluja. La construcció d’un nou pou de captació del nivell freàtic que reforça l’existent. També s’amplien i ordenen les Facultats i Escoles Tècniques.

Finalització: desembre 2009

Sant Martí

Urbanització Campus Universitari del Besòs

S’executen les pantalles de contenció, treballs de protecció de la galeria de serveis i moviments de terres tant en relació amb les diferents estructures com per al buidat interior entre pantalles, per les obres inicials del nou campus Interuniversitari Diagonal – Besòs. Per executar les pantalles, s’ha construït un mur de contenció amb contraforts.

Finalització: desembre 2009

Horta - Guinardó

Enderroc del viaducte de la Ronda del Guinardó

Es fa la demolició dels viaductes situats a la Ronda del Guinardó, entre els carrers de Sardenya i Cartagena, i la boca sud del túnel de la Rovira. Amb aquesta actuació d’enderrocament dels viaductes del Guinardó, i la necessària urbanització a la boca sud del túnel de la Rovira, s’aconsegueix una important millora urbana i ciutadana.

Finalització: agost 2009

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Lesseps

Infraestructura, vialitat i urbanització bàsica. Millora de les condicions d’aquesta zona proposant una actuació de remodelació de la plaça Lesseps per a què esdevingui un espai públic de qualitat, així com un punt singular de trobada i de connexió del transport públic.

Finalització: abril 2009

Horta - Guinardó

Millora de les instal·lacions del Túnel de la Rovira

Millora de les instal·lacions del Túnel de la Rovira entre la Ronda del Guinardó i Rambla del Carmel de Barcelona, per a adequar-les a la nova normativa del túnels de carretera: Instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lacions d’emergència, sistema de detecció d’incendis i xarxa d’aigua contra incendis, sistemes de control local i remot d’instal·lacions i circuit TV, senyalització i control del trànsit

Finalització: desembre 2008

Sant Andreu

Urbanització del c. Garcilaso i la p. dels Jardins d’Elx

S’urbanitza el carrer Garcilaso entre Av.Meridiana i el C/ de la Sagrera esdevenint un passeig bulevard enjardinat de connexió entre el nucli històric de la Sagrera amb la malla de l’Eixample Cerdà. Es remodel·la totalment, adaptant-la a la nova estructuració del carrer Garcilaso i als passatges per a vianants de l’entorn.

Finalització: desembre 2008