Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció de la biblioteca Joan Maragall a la finca Vil.la Florida

Es construeix un edifici de 2.983 m2 que repartits en 2 plantes més un badalot donen cabuda al programa funcional definit per a una biblioteca de districte a la finca Vil·la Florida. A la planta baixa: accés i acollida, premsa, àrea infantil i punts de consulta d’Internet. A la planta -1: àrea d’adults, espais de suport, espai polivalent per activitats culturals, espai multimèdia per a les activitats de formació i d’alfabetització digital i els serveis tècnics.

Finalització: març 2014

Sant Martí

Millora i ampliació del parc esportiu urbà de la Mar Bella

Millora del parc esportiu urbà de la Mar Bella (skatepark), ubicat davant de la platja de la Mar Bella a Barcelona.

Finalització: març 2014

Eixample

Adequació de la rasant del c. de Los Castillejos, entre l’av. Diagonal i la Gran Via

Aquesta actuació és decisiva per donar continuïtat a la via al seu pas per l’avinguda Diagonal. Es pavimenta de nou la zona, s’habilita un nou pas de vianants per salvar el desnivell existent i es reposen els elements d’enllumenat, sanejament i senyalització oportuns. Així mateix, es fa el trasplantament de l’arbrat afectat pels nous guals.

Finalització: febrer 2014

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de l’entorn del Mercat de Sants

Aquesta actuació als carrers de Sant Frederic, Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir), al carrer dels Jocs Florals (entre Antoni de Capmany i Sants) i a la riera d’Escuder (entre Daoíz i Velarde i Sants), té per objecte millorar l’accessibilitat de l’àmbit, donar prioritat al vianant i potenciar el caràcter comercial de la zona. Es completa la reurbanització ja executada dels carrers de l’entorn del Mercat de Sants.

Finalització: febrer 2014

Nou Barris

Urbanització provisional de l’illa Cotxeres de Borbó

Aquesta urbanització del solar a l’avinguda de Borbó, 42-56, dona continuïtat a les actuacions ja realitzades. Es renova la pavimentació per tal de crear itineraris per als vianants que comunicaran la plaça amb els carrers que l’envolten. Així mateix, es fa l’enjardinament dels talussos i es planta nou arbrat al voltant de la plaça de Carmen Laforet. La urbanització es completa amb la instal·lació de la xarxa de reg, nou enllumenat i nou mobiliari urbà.

Finalització: febrer 2014

Sants - Montjuïc

Millora del parc infantil dels jardins de Màlaga

Es fa l’ampliació de la zona de joc, la renovació del mobiliari urbà i la substitució del sauló actual.

Finalització: gener 2014