Filtra

Ciutat Vella

Intervenció arqueològica al carrer del Sotstinent Navarro

Intervenció arqueològica al carrer del Sotstinent Navarro i la muralla romana, torres 27 i 28. El lloc de la intervenció és a l’exterior del recinte de la ciutat romana de Barcino, muralla edificada en època imperial. En una primera fase es va fer l’enderroc dels edificis núm. 14 i 16. La finalitat és obtenir el màxim d’informació del subsòl i de la muralla romana per a poder fer la restauració de l’estructura defensiva i adequar l’espai per a la visita pública, integrant-lo a la ciutat.

Finalització: desembre 2013

Sant Martí

Reforma del Casal de Gent Gran Joan Maragall

Es fa la rehabilitació integral del Casal de Gent Gran Joan Maragall, al carrer de Bermejo número 1-5. L’actuació consisteix en la reforma integral en l’interior, a excepció de la pintura de façana i reixes, els sostres s’aïllaran acústicament i les instal·lacions i sanejament s’executaran de nou i segons normativa.

Finalització: desembre 2013

Horta - Guinardó

Reforma de la coberta del Velòdrom d’Horta

La reforma es centra en la impermeabilització de la coberta del velòdrom i els seus acabats.

Finalització: desembre 2013

Les Corts

Reurbanització del carrer Déu i Mata i del passatge de les Cinc Torres

Reurbanització del carrer Déu i Mata, entre el c. Entença i l’avinguda de Sarrià i del passatge de les Cinc Torres, entre els carrers Déu i Mata i del Taquígraf Garriga. S’ha creat una plataforma única, el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques aèries, nou enllumenat, nou mobiliari urbà i nova xarxa de clavegueram, entre d’altres.

Finalització: desembre 2013

Sant Martí

Enderroc parcial de les naus annexes de Ca l’Alier

L’actuació consisteix en l’enderroc de les naus annexes de l’antiga fàbrica Ca L’Alier situades en els carrers Pere IV i carrer Fluvià. Els treballs de demolició inclouen la recuperació dels materials.

Finalització: desembre 2013

Sants - Montjuïc

Remodelació dels jardins de Ca l’Alena

Actuacions de millora dels jardins de Ca l’Alena per crear un espai que ajudi a dinamitzar les activitats del barri. S’ha reordenat l’espai, i racionalitzat els recorreguts existents, s’han millorat els desnivells i creat una zona de jocs infantils i es col·loca nou mobiliari urbà.

Finalització: desembre 2013