Filtra

Ciutat Vella

Reforma del local, al carrer Nou de Sant Francesc, 21

Aquest local es converteix en l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic. Té una superfície aproximada de 250 metres quadrats.

Finalització: abril 2013

Ciutat

Arranjament del passeig Mirador de les Aigües – Tram VII

S’ha construït una passarel·la de vianants i es s’ha fet l’obertura i condicionament del passeig al tram de la carretera d’Horta a Cerdanyola, per a convertir-lo en un espai de lleure d’ús ciutadà per a la pràctica esportiva, el passeig o la contemplació de la ciutat. L’objectiu és disposar d’un camí per caminaires, corredors i ciclistes que connecti l’extrem oriental de Collserola, Torre Baró i Sant Pere Mártir.

Finalització: febrer 2013

Ciutat Vella

Remodelació del carrer del Judici

Amb aquesta remodelació del carrer del Judici al barri de la Barceloneta, es crea una plataforma única, rehabilita el clavegueram, substitueix l’enllumenat, s’incorpora arbrat, i nou mobiliari urbà, també s’hi col·loquen pilones de protecció.

Finalització: febrer 2013

Ciutat Vella

Rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer Ripoll 25

L’objecte és la rehabilitació de la façana principal de l’edifici i la reconstrucció dels balcons. Es fa el pintat de la façana i el remat de l’ampit superior. A la resta de façanes del passatge, pati interior i jardí romàntic, s’hi col·loquen fusteries i remats per deixar l’edifici estanc a l’aigua.

Finalització: gener 2013

Nou Barris

Nou Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana

La creació del nou Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana suposa la posta en marxa del primer equipament de fabricació digital a Barcelona. Els ateneus de fabricació són espais de formació professional, recerca i producció a petita escala adaptats a les noves tecnologies. Aquest equipament s’ubicarà a un local actualment sense ús situat a l’escola Sant Joan de la Creu, que es reformarà per adaptar-lo a les noves necessitats. S’ha executat la primera fase i al juliol de 2013 hem iniciat la segona.

Finalització: gener 2013

Sant Andreu

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà a l’edifici de Can Fabra

L’actual Oficina d’Atenció al Ciutadà, s’ubica a la plaça Orfila i es trasllada a la planta baixa de l’edifici de Can Fabra, a la Plaça de Can Fabra. Actualment la funcionalitat de l’espai de Can Fabra està destinat a un bar-cafeteria. Es reformen les instal.lacions existents, com la xarxa de sanejament, xarxa d’aigua, climatització, enllumenat, serveis, la xarxa de fibra òptica i megafonía, entre d’altres.

Finalització: desembre 2012