Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Pacificació de l’entorn de l’escola Collaso i Gil

Es pacifica aquest entorn escolar, amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà, elements jugables, jardineres i d’adequació de l’espai.

Ciutat Vella

Reforma de l’edifici de la plaça de la Llana, 23

Es fa la rehabilitació de l’edifici amb l’objectiu de reformar-lo i adaptar-lo, per tal d’ubicar-hi serveis d’acolliment residencial i de suport. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per la consolidació estructural de l’edifici i la redistribució dels espais, mantenint la volumetria original i respectant els elements històrics de l’edifici.

Ciutat Vella

Rehabilitació de les façanes exteriors Museu Picasso

L’actuació té per objecte restaurar les façanes exteriors dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso, al carrer de Montcada, una vegada finalitzades les actuacions a les façanes dels patis. Els treballs consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels palaus Berenguer d’Aguilar i Meca i les cases Baró de Castellet, Mauri i Finestres. També es restauren els elements escultòrics i les baranes, entre d’altres.

Ciutat Vella

Reforma de la Rambla – tram entre el pg. de Colom i el c. del Portal de Santa Madrona

Amb aquesta actuació es transformen poc més de 23.000 m² en un passeig més verd i confortable, i es renova la trobada entre aquest eix, l’av. de les Drassanes i Colom. Un dels elements principals de l’actuació és la renovació del paviment utilitzant materials més sostenibles com la pedra natural, granit o pòrfir, que unifiquen l’espai de façana a façana. La nova Rambla guanya espai per als vianants i es creen noves zones d’estada sota els arbres del traçat. A més, s’hi incorpora arbrat, mobiliari urbà i nou enllumenat.