Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Rehabilitació de les façanes dels patis del Museu Picasso

L’actuació té per objecte restaurar les façanes dels patis dels diferents palaus que configuren el conjunt del Museu Picasso. Els treballs que es duen a terme consisteixen en la neteja, reparació i restauració de les façanes dels patis principals del Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Baró de Castellet, Palau Meca i Palau Finestres. També es restauren els elements escultòrics, els balcons i les baranes, entre d’altres. D’altra banda, es milloren les instal·lacions existents ubicades a les façanes dels patis i el sistema de recollida d’aigües.

Ciutat Vella

Construcció d’un nou equipament al carrer dels Mestres Casals i Martorell

Es construeix un nou equipament al carrer dels Mestres Casals i Martorell, 2-16, que acull un Casal de Gent Gran i una residència temporal per a persones adultes en risc d’exclusió social. El nou edifici està format per dos volums superposats i consta de planta baixa i quatre plantes pis, amb una superfície total construïda d’aproximadament 1.775 m². El doble equipament té accessos diferenciats però, internament, els edificis estan connectats per poder compartir espais com ara el menjador.

Ciutat Vella

Cobriment amb lluerna del pati de la Casa Padellàs

Les obres consisteixen en la incorporació d’una cúpula de vidre, que té com a objectiu millorar i donar un ús més intensiu a l’espai del pati interior de la casa de Padellàs, actual seu del Museu d’Història (MUHBA), al carrer del Veguer, 4. Es tracta del cobriment del pati central (anomenat pati del rellotge), que és el punt d’accés al museu, per tal d’afavorir la circulació i els usos dins el MUHBA. La lluerna està formada per vidres inclinats orientats a quatre vessants amb la finalitat de recollir l’aigüa cap a la seva base perimetral.