Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Construcció d’un nou equipament al carrer dels Mestres Casals i Martorell

Es construeix un nou equipament al carrer dels Mestres Casals i Martorell, 2-16, que acull un Casal de Gent Gran i una residència temporal per a persones adultes en risc d’exclusió social. El nou edifici està format per dos volums superposats i consta de planta baixa i quatre plantes pis, amb una superfície total construïda d’aproximadament 1.775 m². El doble equipament té accessos diferenciats però, internament, els edificis estan connectats per poder compartir espais com ara el menjador.

Ciutat Vella

Cobriment amb lluerna del pati de la Casa Padellàs

Les obres consisteixen en la incorporació d’una cúpula de vidre, que té com a objectiu millorar i donar un ús més intensiu a l’espai del pati interior de la casa de Padellàs, actual seu del Museu d’Història (MUHBA), al carrer del Veguer, 4. Es tracta del cobriment del pati central (anomenat pati del rellotge), que és el punt d’accés al museu, per tal d’afavorir la circulació i els usos dins el MUHBA. La lluerna està formada per vidres inclinats orientats a quatre vessants amb la finalitat de recollir l’aigüa cap a la seva base perimetral.

Ciutat Vella

Millora de l’entorn de l’Escola Pia Sant Antoni

L’actuació té per objectiu implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. La proposta consisteix en ampliar la vorera davant de l’escola, amb un sistema de mòduls que inclouran jardineres. D’aquesta manera es guanya l’espai ocupat actualment pel carril de serveis de la calçada. També es pinta la vorera existent al davant del centre escolar. La superfície d’actuació és de 975m².

Finalització: febrer 2021

Ciutat Vella

Nou itinerari per a vianants a la plaça Josep M. Folch i Torres

L’actuació té per objecte afavorir la circulació en diagonal per part dels usuaris de la plaça i evitar que aquesta circulació malmeti la vegetació d’alguns parterres. Un cop la plaça ha entrat en funcionament, l’ús intens per part dels ciutadans ha provocat la creació espontània d’un camí en diagonal, des del nou punt verd i […]

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de la Reina Amàlia (davant la plaça Josep M. Folch i Torres)

L’actuació té per objecte integrar, aquest tram del carrer de la Reina Amàlia, a la plaça Josep M. Folch i Torres. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment, la retirada dels pilons existents i la col·locació d’uns cubs de granit per tal de protegir l’itinerari dels vianants.

Finalització: novembre 2020