Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

El Born Centre de Cultura i Memòria, rehabilitació de l’antic Mercat del Born

Construcció del nou Born Centre de Cultura i Memoria sobre un jaciment arqueològic del s.XVIIè i s.XVIIIè, dins d’una estructura de mercat del s.XIXè (obra de l’arquitecte Fontserè). Un centre per explicar la ciutat i la seva història urbana i un espai per acollir diferents esdeveniments culturals de la ciutat.

Finalització: agost 2013

Ciutat Vella

Urbanització dels carrers al voltant del Born Centre de Cultura i Memòria

La proposta té l’objectiu de potenciar la connectivitat entre el passeig del Born i la Ciutadella. Es planteja, doncs, una plataforma única entre el passeig del Born i el passeig Picasso. Espai diàfan, a un sol nivell i sense aparcament, per dotar l’edifici d’un espai exterior circumdant de qualitat i a l’altura de la seva importància urbana.

Finalització: juliol 2013

Ciutat Vella

Remodelació del carrer del Judici

Amb aquesta remodelació del carrer del Judici al barri de la Barceloneta, es crea una plataforma única, rehabilita el clavegueram, substitueix l’enllumenat, s’incorpora arbrat, i nou mobiliari urbà, també s’hi col·loquen pilones de protecció.

Finalització: febrer 2013

Ciutat Vella

Rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer Ripoll 25

L’objecte és la rehabilitació de la façana principal de l’edifici i la reconstrucció dels balcons. Es fa el pintat de la façana i el remat de l’ampit superior. A la resta de façanes del passatge, pati interior i jardí romàntic, s’hi col·loquen fusteries i remats per deixar l’edifici estanc a l’aigua.

Finalització: gener 2013