Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Rehabilitació de la façana de l’edifici del carrer Ripoll 25

L’objecte és la rehabilitació de la façana principal de l’edifici i la reconstrucció dels balcons. Es fa el pintat de la façana i el remat de l’ampit superior. A la resta de façanes del passatge, pati interior i jardí romàntic, s’hi col·loquen fusteries i remats per deixar l’edifici estanc a l’aigua.

Finalització: gener 2013

Ciutat Vella

Remodelació del CSS Gòtic, al carrer Correu Vell nº5

L’actuació consisteix en la reforma de la planta segona i tercera per adaptar l’edifici a les noves exigències del programa funcional del nou centre de serveis social Gòtic. A la planta segona, es redistribueixen totes les sales d’entrevistes i les sales de reunions. Independitzant aquesta planta, d’us més públic, de la planta tercera que tindrà un ús restringit.

Finalització: novembre 2012

Ciutat Vella

Reforma de l’estructura de l’equipament municipal, al carrer de Ripoll 25

Es reforma la planta baixa de l’edifici existent per tal que aculli un equipament sociocultural. Es sectoritza el nucli de comunicació vertical i s’acondiciona el badalot, per tal de garantir la seguretat d’accés a la planta coberta, on s’ubiquen les instal·lacions generals. Es consoliden els 4m de la façana de la planta baixa al C. Ripoll.

Finalització: desembre 2011