Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Reurbanització d’un tram de la vorera de Via Laietana

L’actuació consisteix en l’ampliació i millora del tram de la vorera de la Via Laietana comprès entre el carrer de Sant Pere Més Alt i el carrer de Ramon Mas. Aquesta és un treball prèvia a la urbanització del triangle format pels carrers, Comtal, Magdalenes i Via Laietana.

Finalització: desembre 2014

Ciutat Vella

Millora dels carrers de Llauder i de la Reina Cristina

Aquesta actuació consisteix en la remodelació de la vorera i de calçada, transformant la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es fa la millora de la xarxa de clavegueram, la renovació de l’enllumenat i la plantació d’una nova línia d’arbrat.

Finalització: juliol 2014