Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de la Tapineria, entre la pl. de l’Àngel i l’av. de la Catedral

Aquesta actuació té per objecte millorar el carrer com a recorregut i la seva connexió amb la plaça de Ramon Berenguer el Gran. A tot el tram s’eliminen les voreres creant un únic nivell per als vianants i al costat proper a la muralla es fan uns itineraris de baixada al fossat. D’aquesta manera s’integren els espais inferiors convertint-los en un passeig.

Finalització: setembre 2016

Ciutat Vella

Millora del clavegueram al c. de Carbonell, entre els carrers de Balboa i Ginebra

La construcció d’un nou col·lector al carrer Carbonell inclou l’execució dels pous de registre i els embornals col·locats a la calçada, i la reposició de la pavimentació de la calçada i dels trams de la vorera afectada. També es desplaça la font existent a la cantonada amb el carrer de Ginebra i s‘ubica al passeig de Salvat Papasseit a l’entrada del parc de la Barceloneta per tal d’alliberar el pas de la vorera.

Finalització: març 2016