Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Pacificació entorns escola Rius i Taulet

Es pacifica aquest entorn escolar amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs consisteixen principalment en l’ampliació de les voreres de l’entorn de l’escola, la col·locació de nou mobiliari, la incorporació de vegetació i l’adequació de l’espai. A més, a l’av. de la República Argentina es redueix l’amplada de la vorera per afegir-hi un carril de circulació que permeti girar a l’esquerra i reduir el flux al carrer de Maignon.

Gràcia

Reurbanització de la plaça del Poble Gitano

Es fa la reurbanització de la part sud d’aquesta plaça, un cop finalitzada la reurbanització de la part nord. L’actuació consisteix en baixar la zona d’estada a nivell de carrer, mitjançant la incorporació d’uns talussos enjardinats. També es construeix una rampa que permetrà un recorregut accessible que connecti el carrer amb l’esplanada central de la plaça i dues noves escales que salven el desnivell amb el carrer.

Finalització: juny 2023

Gràcia

Reurbanització provisional dels jardins de l’antiga Casa de Canals i Junyer. Al viaducte de Vallcarca, 4-6

Es fa la renovació de tot l’àmbit dels jardins de l’antiga casa i la parcel·la verda annexa amb l’objectiu de recuperar aquest espai per al gaudi de la ciutadania. L’actuació consisteix en posar en valor els jardins incorporant mobiliari urbà, nou paviment i es crearan unes zones d’estada amb vegetació baixa que generin un gran espai mirador. També s’incorpora un quiosc que dona servei de cafeteria, situada sota una pèrgola, i gestioni les activitats que es duran a terme dins l’edifici buit del palauet. A més, per millorar l’accessibilitat en aquesta zona, es crea un passatge que uneixi el c. de Gustavo Bécquer amb el viaducte de Vallcarca.

Gràcia

Reurbanització de la baixada de la Glòria i substitució de les escales mecàniques

Es fa la reurbanització i substitució d’escales mecàniques de la baixada de la Glòria, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquesta via. Als trams sense escales mecàniques, el carrer passa a tenir plataforma única, donant així, prioritat al vianant. També, se substitueix l’enllumenat, per tal d’adequar-lo a la nova configuració de l’espai urbanitzat, i es fan treballs a la xarxa de clavegueram. A més, es fa el desmuntatge de les escales existents, s’adequa el fossar i les instal·lacions i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Gràcia

Millora dels talussos de la ciutat – Mare de Déu dels Àngels i Torrent del Remei

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.