Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Remodelació Jocs Passeig Sant Joan, entre els carrers de la Indústria i de Còrsega

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear dues zones, una de joc dinàmic i l’altra, de joc tranquil, on els infants podran lliscar, enfilar-se, experimentar, saltar, etc. S’hi col·loca paviment de cautxú, a tot l’espai, amb la funció d’esmorteir les caigudes que es puguin ocasionar en la zona de joc. També s’hi col·loquen bancs i penjadors, entre d’altres elements.

Finalització: maig 2024

Gràcia

Urbanització dels jardins d’Anna Piferrer

Es fa la urbanització d’aquest espai, situat a la cruïlla de l’av. de Vallcarca amb el c. d’Anna Piferrer, que té per objecte la millora de l’espai públic, la connectivitat i l’accessibilitat de l’entorn. Al nou parc s’hi diferencien tres nivells, on el verd te protagonisme i hi ha zones d’estada, de lleure i una àrea de joc infantil. S’incorpora mobiliari urbà i zones amb plantes aromàtiques, vinculades a les àrees d’estada. A més, s’utilitzen els desnivells per incorporar-hi tobogans, grades i escales que permeten transformar els desnivells en espais jugables i definir recorreguts amb rampes i escales que enllacen les diferents cotes.

Finalització: març 2024

Gràcia

Reurbanització provisional dels jardins de l’antiga Casa de Canals i Junyer. Al viaducte de Vallcarca, 4-6

Es fa la renovació de tot l’àmbit dels jardins de l’antiga casa i la parcel·la verda annexa amb l’objectiu de recuperar aquest espai per al gaudi de la ciutadania. L’actuació consisteix en posar en valor els jardins incorporant mobiliari urbà, nou paviment i es crearan unes zones d’estada amb vegetació baixa que generin un gran espai mirador. També s’incorpora un quiosc que dona servei de cafeteria, situada sota una pèrgola, i gestioni les activitats que es duran a terme dins l’edifici buit del palauet. A més, per millorar l’accessibilitat en aquesta zona, es crea un passatge que uneixi el c. de Gustavo Bécquer amb el viaducte de Vallcarca.

Finalització: febrer 2024

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Finalització: novembre 2023

Gràcia

Pacificació entorns escola Rius i Taulet

Es pacifica aquest entorn escolar amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs consisteixen principalment en l’ampliació de les voreres de l’entorn de l’escola, la col·locació de nou mobiliari, la incorporació de vegetació i l’adequació de l’espai. A més, a l’av. de la República Argentina es redueix l’amplada de la vorera per afegir-hi un carril de circulació que permeti girar a l’esquerra i reduir el flux al carrer de Maignon.

Finalització: octubre 2023