Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Mons

L’obra té per objecte la reordenació de la plaça per tal que es converteixi en un espai públic d’ús ciutadà, amb arbrat i zones d’estada i que la circulació de vehicles perdi la importància que té actualment. La proposta substitueix la configuració actual de rotonda, per dos carrils de circulació central, separats de la resta de l’espai que genera, a banda i banda, dues zones àmplies per als vianants. Per tal de mantenir la plaça com a espai icònic i històric del barri, es reutilitza la llamborda del paviment existent. També es fa la plantació d’arbrat i es renova l’enllumenat.

Finalització: juny 2022

GràciaHorta - Guinardó

Transformació del carrer de Pi i Margall

L’actuació té per objecte convertir aquest carrer en un eix cívic amb prioritat del vianant, que forma part de la xarxa de corredors verds de la ciutat i connecta el parc de les Aigües amb la pl. d’en Joanic. Es fa l’ampliació de les voreres, que tenen una alternança d’amplades a una i altra banda del carrer, creant així, espais d’estada i zones de passeig. S’incorporen parterres de diferents formes i dimensions, amb diversitat d’espècies vegetals i també s’hi planta nou arbrat.

Gràcia

Reurbanització del carrer de Ventalló

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Els treballs consisteixen en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Gràcia

Reurbanització del carrer de Romans

‘L’objecte és millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.

Gràcia

Reurbanització del carrer de la Granja

L’obra téper objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.

Finalització: febrer 2022

Gràcia

Adequació de l’edifici del viaducte de Vallcarca, 4-6

L’actuació té per objecte adequar l’antiga casa de Canals i Junyer per tal que pugui acollir usos temporals adreçats al barri. Es preserva el caràcter identitari de l’edifici. Els treballs que s’executen, principalment, són l’enderroc dels elements adjacents i de les compartimentacions interiors del palauet i el condicionament de l’espai obert resultant.