Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització del carrer d’Antequera, entre els carrers de Santa Elionor i Molist

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest tram del carrer d’Antequera. L’actuació consisteix en implantar plataforma única ampliant l’espai de les voreres, incorporar mobiliari urbà, nou arbrat i millorar l’enllumenat del carrer. També s’adequarà la xarxa de clavegueram.

Finalització: desembre 2021

Gràcia

Implantació d’uns jocs infantils al carrer de Sant Cugat del Vallès

Es fa la creació d’una zona de jocs infantils, al final del carrer de Sant Cugat del Vallès, entre els carrers de Larrard i Sant Josep de la Muntanya. L’actuació consisteix en els treballs necessaris per a la implementació d’aquest espai de lleure pels més petits. També s’inclou una zona d’estada, que queda delimitada fora del tancat de la zona de jocs, on es disposa el mobiliari urbà pertinent i nou enllumenat.

Gràcia

Reurbanització de la plaça de Mons

L’obra té per objecte la reordenació de la plaça per tal que es converteixi en un espai públic d’ús ciutadà, amb arbrat i zones d’estada i que la circulació de vehicles perdi la importància que té actualment. La proposta substitueix la configuració actual de rotonda, per dos carrils de circulació central, separats de la resta de l’espai que genera, a banda i banda, dues zones àmplies per als vianants. Per tal de mantenir la plaça com a espai icònic i històric del barri, es reutilitza la llamborda del paviment existent. També es fa la plantació d’arbrat i es renova l’enllumenat.

Gràcia

Substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol l’Àliga

Aquesta actuació té com a objecte la substitució de l’actual gespa artificial del camp de Futbol Municipal l’Àliga, ubicat a la plaça d’Alfonso Comín. Es fa la substitució de la gespa existent, deteriorada pel seu ús intensiu, per una d’última generació. També s’arranja el paviment sota la gespa a substituir, per la seu òptim drenatge .La superfície d’intervenció és aproximadament de 6.800 m².

Finalització: setembre 2021

Gràcia

Reurbanització del carrer de la Granja

L’obra téper objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.

Gràcia

Substitució d’un tram de les escales mecàniques de la baixada de la Glòria

L’actuació consisteix en la substitució de l’escala intermèdia de la baixada de la Glòria, entre els carrers de Verdi i Sostres. Es fa el desmuntatge de l’escala existent, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de la nova escala.

Finalització: abril 2021