Filtra Torna al llistat principal

Les Corts

Reurbanització dels jardins de Clara Campoamor

L’actuació té per objecte la millora de l’accessibilitat i la mobilitat dels jardins, reforçant els corredors laterals existents i eliminant les barreres arquitectòniques actuals. Els treballs consisteixen en la millora de l’espai amb criteris de sostenibilitat, la renovació del paviment, l’adequació de l’enllumenat i la incorporació de vegetació i de mobiliari urbà per crear espais d’estada que facilitin les trobades i el descans. També es millora la zona de jocs infantils, on s’hi inclouen diversos jocs inclusius.

Les Corts

Pacificació de l’entorn de l’escola Duran i Bas

Es pacifica aquest entorn escolar amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són la construcció d’una vorera passant al c. de Vallespir a la cruïlla amb la travessera de les Corts i la pacificació tàctica del costat Besòs del c. de Vallespir, entre la travessera de les Corts i el c. de Can Bruixa. També es fan tasques de pintura, col·locació de mobiliari urbà, jardineres i adequació de l’espai.

Les Corts

Renovació de la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras

Es fan treballs que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i la renovació dels espais de la biblioteca. L’actuació consisteix en l’adequació dels lavabos i de la terrassa, en la qual s’instal·la un tendal per generar un espai d’ombra. A més, es renova la instal·lació elèctrica i el mobiliari.

Les Corts

Ampliació del pavelló poliesportiu l’Illa

Es fa la reforma i l’ampliació d’aquest poliesportiu que inclou una nova volumetria que dona continuïtat al conjunt edificat i consolidat. El nou edifici té una façana exterior amb material translúcid i al sostre s’instal·len plaques fotovoltaiques que en permeten la sostenibilitat. A més, unes lluernes garanteixen la ventilació creuada per aconseguir un edifici eficient.

Les Corts

Reurbanització dels jardins de Josep Munté

L’actuació consisteix en la renovació de l’àrea de jocs infantils dels jardins per a que siguin inclusius. A més, s’amplia la pista esportiva, es desplaça la taula de ping-pong, s’hi incorpora una de fut-toc i s’hi col·loca una cistella de bàsquet més baixa per als infants. També s’introdueixen jocs d’exercici físic per a la gent gran i es renoven les zones d’estada, amb l’objecte de facilitar les trobades. Es modifica la vegetació que es troba al llindar entre la vorera i el jardí i es fan els treballs necessaris al paviment per tal d’evitar problemes d’escorrentia.

Les Corts

Reurbanització del carrer de Galileu, entre el c. de Can Bruixa i l’av. de Madrid

L’objecte és la reordenació de la viabilitat d’aquest carrer per donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i vegetació, alternant-ne l’alineació, per afavorir la disminució de la velocitat del trànsit rodat. A més, se soterren les línies de serveis aèries existents i es millora la xarxa de clavegueram.