Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Implantació d’un joc singular (balena) al parc Central de Nou Barris

Aquesta actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Al parc Central de Nou Barris els jocs s’integren en un gran element en forma de balena i altres, que hi ha a l’entorn, relacionats amb l’ecosistema marí.

Finalització: octubre 2019

Nou Barris

Construcció d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al Parc Esportiu de Can Dragó

Es fa la reurbanització d’un espai del parc per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, que substitueix i millora l’existent i tindrà aproximadament uns 1.000 m² de superfície. L’actuació preveu, principalment, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació. Mentre durin les obres, es manté en funcionament l’actual àrea d’esbarjo per a gossos.

Finalització: juliol 2019

Nou Barris

Reurbanització de la plaça de la Font al parc del Pla de Fornells

Aquesta actuació té per objecte crear un espai accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques, per tal de facilitar l’accés tant des del carrer com des del parc i també vincular els usos de la plaça com a punt de trobada. La nova plaça tindrà una zona de jocs infantils i un espai d’estada amb parterres amb vegetació i zones arbrades que creïn ombra. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: maig 2019

Nou Barris

Reurbanització de la plaça dels jardins d’Alfàbia

Aquesta actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la implantació de plataforma única a la rambla central de la plaça, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es fa la renovació de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: març 2019

Nou Barris

Reurbanització de la plaça d’Olof Palme

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. La nova plaça tindrà una nova zona de jocs infantils i un espai d’estada amb bancs i parterres amb vegetació. També s’enjardina tota la superfície abans ocupada per les grades i es renoven el mobiliari urbà i les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: març 2019

Nou Barris

Rehabilitació de l’església de Sant Rafael

L’actuació consisteix en la rehabilitació integral del porxo d’accés, la coberta, les façanes, el campanar i la part central de l’església, amb l’objectiu que l’edifici recuperi en gran part la seva imatge original.

Finalització: febrer 2019