Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Remodelació dels jardins de Ca l’Alena

Actuacions de millora dels jardins de Ca l’Alena per crear un espai que ajudi a dinamitzar les activitats del barri. S’ha reordenat l’espai, i racionalitzat els recorreguts existents, s’han millorat els desnivells i creat una zona de jocs infantils i es col·loca nou mobiliari urbà.

Finalització: desembre 2013

Sants - Montjuïc

Centre de Serveis Socials al carrer del Roser, 15

Construïm un Centre de Serveis Socials (CSS) municipal , a partir de la remodelació d’un edifici existent situat al carrer Roser 15. L’edifici té una planta baixa més tres plantes que se situa entre mitgeres en una parcel.la que fa façana tant al carrer Roser com al carrer Fontrodona. Fins fa poc l’edifici va tenir l’ús d’habitatge en les seves plantes superiors i de local per a entitats del barri en planta baixa. La data prevista de finalització és a l’agost de 2013.

Finalització: desembre 2013

Sants - Montjuïc

Remodelació de l’antiga residència d’oficials del Castell de Montjuïc

Es remodelen els locals per a seu d’entitats a l’edifici de l’antiga residència d’oficials del Castell de Montjuïc a Barcelona. L’actuació es limita a la planta pis i la reforma puntual de la planta baixa per situar-hi un ascensor elèctric adaptat que comuniqui ambdós nivells. En aquest edifici ja es va reformar la planta baixa, durant la tardor de l’any 2009, per situar-hi unes oficines municipals i també uns locals per a entitats.

Finalització: desembre 2012

Sants - Montjuïc

Adequació del Museu Etnològic de Barcelona

S’adequa i condiciona l’espai del Museu Etnològic de Barcelona, com a fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Estela Folch, pel qual el Museu Etnològic de Barcelona, al Parc de Montjuïc, acull la Col·lecció etnogràfica Folch -una de les col·leccions més destacades de l’Estat espanyol- durant 20 anys prorrogables. L’objectiu es reordenar i optimitzar l’edifici i els seus programes i recuperar l’essència material i estructural.

Finalització: octubre 2012

Sants - Montjuïc

Reurbanització de la Plaça de les Navas

La urbanització de la plaça incorpora xarxes de sanejament i enllumenat, zona de jocs infantils i àrea de manteniment per a gent gran, així com la plantació de nou arbrat. La circulació de vehicles privats només es permetrà per tal d’accedir als guals particulars i comerços, i es produirà per unes zones clarament delimitades on els vehicles coexistiran amb els vianants.

Finalització: juliol 2012

Sants - Montjuïc

Equipament sociocultural al carrer Albareda 22-24

Construcció d’un nou edifici destinat a equipament sociocultural amb una superfície de 1.892m2. L’equipament es desenvolupen activitats adreçades al veïns i associacions del barri. A la planta soterrani hi ha la sala d’actes d’ús polivalent. A la planta baixa hi trobem l’accés,i el pati. A la planta primera l’oficina de gestió, la sala d’exposicions i un taller. A la planta segona l’assaig musical. I a la planta tercera hi ha els espais relacionats de les activitats del barri.

Finalització: juny 2012