Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça Herenni i entorns

Es fa el tractament dels paviments,s’inclou nou arbrat, la renovació de l’enllumenat públic i s’incorpora nou mobiliari urbà. També se soterren les línies aèries i s’hi crea una zona de jocs infantils. L’àmbit de la intervenció abasta el carrer Callao, carrer Torre d’en Damians, carrer del Forn, carrer de Llobet i Plaça Herenni.

Finalització: juny 2011

Sants - Montjuïc

Millora de l’accessibilitat del barri de Can Clos

Remodelació del barri de Can Clos amb una sèrie d’actuacions públiques encaminades a millorar Can Clos. L’actuació ha consistit en fer la nova pavimentació, la instal·lació de nou mobiliari urbà, millora en la jardineria i els serveis (xarxa elèctrica, telefònica i alimentació de l’enllumenat públic). També s’ajardina la vessant de la muntanya en el tram inclòs entre Alts Forns i el passatge de Can Clos i es millora l’accessibilitat al Club Natació Montjuïc.

Finalització: juny 2011

Sants - Montjuïc

Parc de bombers del port

El nou Parc del Port dona servei al Port, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Antoni. El parc té capacitat per un màxim de 34 efectius per torn. El parc comta amb 3.012 metres quadrats dividits en dues plantes. A la primera planta se situarà l’hangar, a la planta baixa hi hauran tres magatzems i la segona planta del parc s’estendrà en forma de voladís.

Finalització: març 2011

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers Sant Germà i Sant Ferriol

Es reurbanitzen els paviments de les voreres i la calçada possibilitant que la circulació dels vianants sigui més confortable, també es renova l’enllumenat públic. D’altra banda s’incorpora nou arbrat amb una configuració més vertical per tal d’evitar amb la mesura de lo possible que les branques afectin als balcons dels edificis. Es dota al carrer Sant Germà de nous embornals.

Finalització: gener 2011

Sants - Montjuïc

Remodelació de la plaça de Bonet i Muixí

La raó fonamental de la proposta es la millora de la qualitat i la clarificació de l’espai, així com la renovació del paviment. La urbanització de la plaça pretén ordenar i millorar el paisatge urbà d’aquest espais, potenciant les zones de vianants i peatonalitzant totalment algunes d’elles, que encara permeten l’accés puntual de tràfic rodat.

Finalització: desembre 2010

Sants - Montjuïc

Remodelació del centre esportiu La Bàscula

L’actuació incorpora tot de millores puntuals en l’àmbit. S’adequa la pista poliesportiva que hi ha al complex de la Bàscula així com dels vestidors i la resta d’espais vinculats a la pista. Es millora el paviment de la pista. La coberta metàl.lica es consolida, saneja i pinta, reparant les patologies que s’hi observen. Finalment es canviarà el terra del camp de futbol 7 que hi ha al costat de la pista, col.locant-hi gespa artificial.

Finalització: octubre 2010