Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Priorat i solar adjacent

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. La reurbanització consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També, el solar existent en aquesta via es converteix en un espai d’estada pel veïnatge, amb mobiliari urbà, enllumenat i vegetació. A més, s’hi crea una àrea de jocs infantils i una zona d’esbarjo per a gossos.

Finalització: setembre 2019

Sants - Montjuïc

Rehabilitació a Can Batlló per acollir l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)

Aquesta actuació es duu a terme al bloc número 7 de l’antic recinte fabril de Can Batlló. L’actuació respecta els elements arquitectònics originals de la façana i manté l’estructura de la nau, adaptant-la als nous usos. A la façana de la Gran Via també es crea un talús enjardinat per tal de ressaltar la seva rehabilitació.

Finalització: agost 2019

Sants - Montjuïc

Adequació interior del local al carrer de Tarragona, 141 per acollir les oficines SAIER

Es fan treballs d’adequació a la planta baixa de l’edifici del carrer Tarragona nº 141, per tal d’acollir les oficines del SAIER, (Servei d’Ajuda a l’Immigrant; Estranger i Refugiat). Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai interior del local, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament de l’equipament.

Finalització: agost 2019

Sants - Montjuïc

Construcció d’una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu

Construcció d’un nou edifici al carrer de Roger, 48-64, que acull una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu. El nou edifici consta de tres plantes, on els espais docents ocupen la planta baixa i pis i la zona esportiva esta ubicada a la planta més alta i té una entrada diferenciada. També s’ordena el passatge adjacent, dotant-lo de mobiliari urbà, enllumenat i es pavimenta en plataforma única.

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers d’Indíbil i Sant Fructuós, entre santa Dorotea i Indíbil

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. També se soterren les xarxes de serveis aèries i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: febrer 2019