Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Reforma de l’equipament assistencial Josep Miracle

Es fan treballs a l’equipament assistencial per a la gent gran Josep Miracle, ubicat a la plaça de Bonet i Muixí, 1-2. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt de l’edifici. També es renoven les façanes i les cobertes.

Sants - Montjuïc

Millora del drenatge i remodelació del carrer de Vila i Vilà, tram c. de Palaudàries – pl. de la Bella Dorita

L’actuació consisteix en executar els treballs previs a les obres de millora del drenatge i la remodelació del carrer de Vila i Vilà, entre el carrer de les Palaudàries i la plaça de la Bella Dorita, donant continuïtat als trams ja executats. Es fan treballs de desviació dels serveis afectats i s’adapten les estructures existents al subsòl per a instal·lar-hi el futur col·lector.

Sants - Montjuïc

Reforma integral de la nau 4 del recinte industrial de Can Batlló

L’actuació té per objecte reformar i rehabilitar la nau 4 del recinte de Can Batlló, que acollirà un espai per a iniciatives d’economia social i solidària. Es realitzen les actuacions necessàries, a tota la nau, per tal de restaurar, recuperar i donar un ús social a un edifici històric. Es potencia l’arrelament de l’equipament, en el seu context urbà i social, per a que la seva implantació doni sentit en aquest àmbit de la ciutat.

Finalització: novembre 2023

Sants - Montjuïc

Millora del parc de l’Espanya Industrial

L’actuació consisteix en ampliar la zona infantil, que inclourà elements de joc inclusius, i la zona d’esbarjo de gossos, que es trasllada dins el mateix parc. També s’hi inclou un gran espai per a diferents activitats a l’aire lliure, una àrea d’elements de cal·listènia i una pista esportiva multifuncional. A més, s’arranja la zona de petanca, s’hi col·loca nou mobiliari urbà i plantes arbustives.