Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Millora puntual dels jardins de les Tres Xemeneies

L’actuació consisteix en la millora d’aquests jardins per al gaudi del veïnat. Es creen itineraris accessibles com a espai estratègic entre els barris del Raval, Paral·lel i Poble Sec. Per a això, s’eliminen les barreres arquitectòniques i es garanteixen espais per als patinadors. A més, s’introdueix una pista de bàsquet com a element articulador de l’espai i s’hi incorporen elements de cal·listènia.

Sants - Montjuïc

Execució de carril bici a la Gran Via de les Corts Catalanes entre la plaça d’Espanya i el carrer de la Mineria

S’implanta un carril bici unidireccional, per cada sentit, en les calçades laterals de la Gran Via per tal d’eliminar el que actualment circula per les voreres. L’actuació comença per la calçada lateral de la banda muntanya amb l’execució de passos elevats per als vianants, un plataforma de bus i treballs al clavegueram i de semaforització.

Finalització: octubre 2023

Sants - Montjuïc

Adequació de la mobilitat a l’entorn de l’estació de Barcelona-Sants

Es fa l’adequació de la mobilitat a l’entorn de l’estació de Sants, de manera progressiva. Aquestes obres, que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, són necessàries per executar la primera fase de les obres de l’estació de Sants, que l’ADIF té previst començar l’any 2024.

Sants - Montjuïc

Construcció d’un nou equipament als Jardins de Cal Sèbio i urbanització de l’entorn

Construcció d’un nou edifici que acull el Centre d’Atenció Integral de La Marina, a la cantonada dels carrers del Foc i Mare de Déu del Port, als Jardins de Cal Sèbio. El nou edifici consta de planta baixa, dues plantes pis i una planta soterrani, amb una superfície total de gairebé 1.600 m². Aquesta actuació també inclou la urbanització de l’entorn immediat del nou equipament. Es crea una placeta a l’accés principal, que està integrada amb la resta del parc, garantint l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Finalització: juliol 2023

Sants - Montjuïc

Construcció d’un nou equipament per a persones vulnerables i urbanització de l’espai exterior

L’Ajuntament de Barcelona actualment disposa d’un equipament per a persones sense llar en la parcel.la situada al carrer 60, nº 9 de la Zona Franca, que actua com a Centre d’Atenció Diürn i Nocturn, i es proposa un nou programa funcional, mantenint el servei que actualment es realitza en el centre, per a la qual cosa es planteja la necessitat de construir un nou edifici i rehabilitar l’edifici existent.

Finalització: juliol 2023