Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del passatge de Marimon

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest passatge. L’actuació consisteix en incorporar plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat en grans escocells, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i s’hi creen zones d’estada.

Sarrià - Sant Gervasi

Millora del parc del Castell de l’Oreneta

Inclou diverses actuacions de millora en el parc del Castell de l’Oreneta, l’objecte de les quals és millorar el drenatge per resoldre així unes problemàtiques generals vinculades a l’erosió, que es troben en determinats punts del parc. Els principals treballs que es fan són: Incorporar petits murs de gabions per evitar l’erosió dels talussos. Millorar els camins que es troben deteriorats per les pluges, amb la implantació de sauló estabilitzat i cunetes. Millorar la infiltració d’aigua en el subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Renaturalitzar talussos amb la plantació de vegetació de baix manteniment.

Finalització: juliol 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Ballester

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Ballester. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat, al costat muntanya, amb la corresponent xarxa de reg. A més, se soterren les línies de serveis existents i s’hi col·loquen nous embornals adequant el sistema de drenatge existent.

Finalització: juliol 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo

Aquests treballs tenen com a objecte la reparació i reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el c. Marco Polo i el núm. 135 del c. Major del Rectoret, per restablir la viabilitat i garantir l’estabilització dels marges i talussos de l’àmbit. Les obres consisteixen a restituir l’amplada, ferms i paviments, assegurant l’estabilitat, tant dels vials com del talús entre ambdós carrers.

Finalització: juliol 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de les Escoles Pies, entre els carrers de Carrencà i dels Vergós

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat, potenciar les zones de vianants i facilitar l’activitat del petit comerç i del Mercat, en aquest tram del carrer de les Escoles Pies. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, s’hi col·loca mobiliari urbà, jardineres amb vegetació i nou arbrat a la vorera contraria al Mercat. També es fa l’adequació del sistema de recollida d’aigua.

Finalització: març 2022