Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del passatge de Marimon

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest passatge. L’actuació consisteix en incorporar plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat en grans escocells, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i s’hi creen zones d’estada.

Finalització: novembre 2023

Sarrià - Sant Gervasi

Millora dels jardins de Mercè Rodoreda

L’actuació consisteix en la renovació i l’ampliació de l’àrea de jocs infantils i de la zona d’esbarjo de gossos. També es fa l’estabilització dels talussos i la renovació del mobiliari urbà, per crear espais d’estada que facilitin les trobades i el descans. A més es fa la millora de l’enllumenat i la millora de les escales.

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de l’espai per als vianants al carrer de Balmes

Es fa una millora de l’accessibilitat i dels recorreguts dels vianants del carrer de Balmes, entre la ronda del General Mitre i el carrer de Bertran. L’actuació consisteix a renovar les voreres d’aquest tram i s’hi incorpora un nou pas de vianants semaforitzat, a l’alçada del carrer Bertran.

Finalització: setembre 2023

Sarrià - Sant Gervasi

Trasllat de l’AEG dels Jardins d’Enric Sagnier

Es fan obres de trasllat de l’àrea de gossos dels Jardins d’Enric Sagnier dins dels mateixos jardins i allunyada dels edificis i la reurbanització de l’espai de gossos actual. La zona destinada actualment a l’àrea per a gossos es converteix en el nou accés als jardins, creant una zona d’estada, on s’hi reubiquen part dels bancs existents i s’hi planta nova vegetació. La nova zona de gossos tindrà mobiliari urbà i s’hi reubicarà la font actual.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de la Savina

L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, diferenciant amb color i textura la zona de calçada de la zona reservada a vianants. També es mantenen els patrons naturals del drenatge. A més, s’incorpora mobiliari urbà, nou enllumenat i se soterren les línies de serveis aèries existents.