Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo

Aquests treballs tenen com a objecte la reparació i reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el c. Marco Polo i el núm. 135 del c. Major del Rectoret, per restablir la viabilitat i garantir l’estabilització dels marges i talussos de l’àmbit. Les obres consisteixen a restituir l’amplada, ferms i paviments, assegurant l’estabilitat, tant dels vials com del talús entre ambdós carrers.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Vico, entre el carrer de freixa i la via Augusta

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Vico. Aquesta consisteix en l’ampliació de la vorera oest, fins a 210 cm d’amplada, creant un recorregut accessible. Això permet incorporar noves columnes d’enllumenat. També es fa una nova pavimentació i s’adequa el sistema de recollida d’aigua, adaptant-lo al nou arranjament del carrer.

Finalització: novembre 2021

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de les Escoles Pies, entre els carrers de Carrencà i dels Vergós

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat, potenciar les zones de vianants i facilitar l’activitat del petit comerç i del Mercat, en aquest tram del carrer de les Escoles Pies. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, s’hi col·loca mobiliari urbà, jardineres amb vegetació i nou arbrat a la vorera contraria al Mercat. També es fa l’adequació del sistema de recollida d’aigua.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Lleó XIII, entre el pg. de Sant Gervasi i el carrer de Mas Yebra

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest tram del carrer de Lleó XIII. L’actuació consisteix en repavimentar aquest tram, donant continuïtat als trams ja executats. Se substitueixen els arbres més grans que limiten el pas per la vorera i es posen escocells amb xapa lateral que milloren l’accessibilitat. A més, se soterren les línies de serveis existents, es fa la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També, s’incorpora una franja de serveis al carrer i es fa la vorera passant al passeig de Sant Gervasi.

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un nou edifici que albergarà un equipament de primera acollida al c. del Cister, 20

Es fa la construcció d’un nou edifici que acull un centre assistencial per a persones sense llar, al carrer del Cister número 20. El nou edifici, de planta baixa, més dos pisos, té una superfície de gairebé 3.000 m² i substitueix l’edifici existent, on actualment s’hi desenvolupa l’activitat de la primera acollida. L’objectiu del nou edifici és ampliar i millorar les condicions de l’equipament. Quan estigui enllestida la nova construcció, s’enderroca l’edifici existent, tenint en compte el reciclatge i la gestió dels residus obtinguts. També es fa la reurbanització de l’espai exterior on s’inclouen zones d’estada i de lleure, mobiliari urbà, i s’hi planta nou arbrat.

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació de l’encreuament dels carrers de Copèrnic i Vallmajor

Es fa la reforma interior de l’espai a la primera planta del soterrani del Mercat de Sant Antoni. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir el local en un espai d’ús veïnal polivalent. S’inclou un espai per a joves, una aula de cuina, un buc d’assaig de música, sales i despatxos, entre d’altres.