Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Millora del parc del Castell de l’Oreneta

Inclou diverses actuacions de millora en el parc del Castell de l’Oreneta, l’objecte de les quals és millorar el drenatge per resoldre així unes problemàtiques generals vinculades a l’erosió, que es troben en determinats punts del parc. Els principals treballs que es fan són: Incorporar petits murs de gabions per evitar l’erosió dels talussos. Millorar els camins que es troben deteriorats per les pluges, amb la implantació de sauló estabilitzat i cunetes. Millorar la infiltració d’aigua en el subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Renaturalitzar talussos amb la plantació de vegetació de baix manteniment.

Sarrià - Sant Gervasi

Nou equipament a la plaça de Sarrià

El nou equipament a la plaça de Sarrià, acull una biblioteca de barri, la seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i una sala polivalent. El nou edifici que consta de planta baixa, tres plantes pis i terrat, es converteix en un espai sociocultural de referència per a la ciutadania i les entitats del barri. L’edifici té una superfície total de gairebé 5.400 m².Aquestes obres també inclouen l’obertura i urbanització del carrer Menor de Sarrià fins a la via Augusta.

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un Punt Verd de Barri a l’àmbit del jardí de les Tres Torres

Construcció d’un nou Punt Verd de Barri provisional, a la vorera del carrer de Ganduxer a tocar del carrer de Vila Arrufat. L’actuació consisteix, bàsicament en l’execució de la cimentació, estructura i els tancaments del Punt Verd, així com de les instal·lacions i dels serveis i equipaments interiors.

Finalització: gener 2020

Sarrià - Sant Gervasi

Reforma del mercat de Vallvidrera per a acollir un equipament cultural

Treballs de reforma de l’antic mercat de Vallvidrera, al carrer dels Reis Catòlics, 2, per tal de convertir-lo en un centre d’activitats culturals. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai de la planta baixa, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament de l’equipament. També es rehabilita la part exterior de l’edifici, preservant-ne el seu volum i els elements decoratius originals.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de Sarrià

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià al tram comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de l’Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de Sarrià. Aquesta actuació suposa, bàsicament, més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única i la col·locació de nou arbrat.

Finalització: novembre 2019

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer Major del Rectoret

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest tram de carrer. L’actuació consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la renovació de l’enllumenat i la millora dels talussos.

Finalització: agost 2019