Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo

Aquests treballs tenen com a objecte la reparació i reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el c. Marco Polo i el núm. 135 del c. Major del Rectoret, per restablir la viabilitat i garantir l’estabilització dels marges i talussos de l’àmbit. Les obres consisteixen a restituir l’amplada, ferms i paviments, assegurant l’estabilitat, tant dels vials com del talús entre ambdós carrers.

Finalització: juliol 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de les Escoles Pies, entre els carrers de Carrencà i dels Vergós

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat, potenciar les zones de vianants i facilitar l’activitat del petit comerç i del Mercat, en aquest tram del carrer de les Escoles Pies. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, s’hi col·loca mobiliari urbà, jardineres amb vegetació i nou arbrat a la vorera contraria al Mercat. També es fa l’adequació del sistema de recollida d’aigua.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Implantació d’un tancament als jardins de la Vil·la Florida

Es fan treballs de col·locació d’un tancament en alguns trams dels jardins de la Vil·la Florida, en el límit amb la coberta de la Biblioteca Joan Maragall. L’objectiu és la protecció de l’àmbit dels jardins.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Lleó XIII, entre el pg. de Sant Gervasi i el carrer de Mas Yebra

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest tram. Se substitueixen els arbres més grans que limiten el pas per la vorera i es posen escocells amb xapa lateral que milloren l’accessibilitat. A més, se soterren les línies de serveis existents, es fa la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També, s’incorpora una franja de serveis al carrer i es fa la vorera passant al passeig de Sant Gervasi.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació de l’encreuament dels carrers de Copèrnic i Vallmajor

Es fa la reforma interior de l’espai a la primera planta del soterrani del Mercat de Sant Antoni. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir el local en un espai d’ús veïnal polivalent. S’inclou un espai per a joves, una aula de cuina, un buc d’assaig de música, sales i despatxos, entre d’altres.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Maó, entre els carrers de Ganduxer i Mandri

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Maó. L’actuació consisteix en l’ampliació de la vorera del costat mar, la incorporació de nous passos de vianants, de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.

Finalització: març 2022