Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un Punt Verd de Barri a l’àmbit del jardí de les Tres Torres

Construcció d’un nou Punt Verd de Barri provisional, a la vorera del carrer de Ganduxer a tocar del carrer de Vila Arrufat. L’actuació consisteix, bàsicament en l’execució de la cimentació, estructura i els tancaments del Punt Verd, així com de les instal·lacions i dels serveis i equipaments interiors.

Finalització: gener 2020

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers Major de Sarrià i Pare Miquel de Sarrià

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant del carrer Major de Sarrià al tram comprès entre el passeig de la Bonanova i el carrer de l’Institut Químic de Sarrià, i del carrer del Pare Miquel de Sarrià. Aquesta actuació suposa, bàsicament, més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única i la col·locació de nou arbrat.

Finalització: novembre 2019

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer Major del Rectoret

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest tram de carrer. L’actuació consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la renovació de l’enllumenat i la millora dels talussos.

Finalització: agost 2019

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers de Saragossa i Sant Eusebi

Trams: carrer de Saragossa entre via Augusta i c. del Guillem Tell i carrer de Sant Eusebi entre la via Augusta i el c. de Príncep d’Astúries. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led, el soterrament de les línies aèries existents i la col·locació de mobiliari urbà i arbrat.

Finalització: gener 2019

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del c. de les Alberes, entre el c. de Queralt i la ctra. de Vallvidrera

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà. També es renova el sistema de recollida d’aigües d’aquest carrer.

Finalització: desembre 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació del passatge al carrer del Putxet

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest passatge. L’actuació consistirà bàsicament, en la pavimentació de l’espai que permetrà l’aparcament de motos i bicicletes. També es duu a terme la instal·lació d’enllumenat, amb lluminàries fixades a la paret.

Finalització: novembre 2018