Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Alfons XII

L’objectiu principal de la remodelació del carrer Alfons XII, entre la Travessera de Gràcia i el carrer dels Madrazo, és millorar-ne les condicions d’ús i adequar-lo a la normativa vigent. L’actuació consisteix en millorar la viabilitat, ampliació de voreres, incorporació d’arbrat i nou enllumenat públic, entre d’altres.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Millores als carrers Orellana i Major del Rectoret

Es millora des del punt de vista sostenible el carrers Orellana i Major del Rectoret des de l’entrada per la Creu d’en Blau en la zona de les Planes. Es redefineix l’enllumenat públic, amb el canvi de lluminàries i estalvi energètic associat; i també en el soterrament de les línies de baixa tensió. També s’instal·la nova pavimentació, nova senyalització viària i nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Camp

Ja han acabat les obres de remodelació del carrer Camp, entre el carrer Reus i el carrer Sant Màrius. S’ha fet la construcció de una plataforma única per a vianants, s’hi ha plantat nou arbrat i s’hi ha instal·lat nous mobiliari urbà. Les obres han suposat una millora per el barri.

Finalització: juny 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Centre social a la Masia de Can Calopa

La Masia de Can Calopa de Dalt es transforma en un espai on s’integren les activitats docents i de recerca amb la producció vinícola. La llar assistencial de Can Calopa es converteix en un equipament per a la inserció sòcio-laboral de persones amb discapacitats psíquiques. L’edifici és de planta rectangular i està concebut com a una construcció auxiliar a la masia de la finca de Can Calopa.

Finalització: maig 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

Nou Centre d’Atenció sociosanitari que té una capacitat per a 174 llits. El nou centre té dues plantes de serveis generals (soterrani i baixa), sis plantes amb unitats d’habitacions més una planta tècnica destinada als equips d’instal·lacions. També es reurbanitza el carrer de l’entorn, Marquès de Santa Anna, es farà una plataforma única pels vianants, nou mobiliari urbà i nou arbrat, entre d’altres actuacions.

Finalització: gener 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Lesseps

Infraestructura, vialitat i urbanització bàsica. Millora de les condicions d’aquesta zona proposant una actuació de remodelació de la plaça Lesseps per a què esdevingui un espai públic de qualitat, així com un punt singular de trobada i de connexió del transport públic.

Finalització: abril 2009