Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de l’espai per als vianants al carrer de Balmes

Es fa una millora de l’accessibilitat i dels recorreguts dels vianants del carrer de Balmes, entre la ronda del General Mitre i el carrer de Bertran. L’actuació consisteix a renovar les voreres d’aquest tram i s’hi incorpora un nou pas de vianants semaforitzat, a l’alçada del carrer Bertran.

Finalització: setembre 2023

Sarrià - Sant Gervasi

Trasllat de l’AEG dels Jardins d’Enric Sagnier

Es fan obres de trasllat de l’àrea de gossos dels Jardins d’Enric Sagnier dins dels mateixos jardins i allunyada dels edificis i la reurbanització de l’espai de gossos actual. La zona destinada actualment a l’àrea per a gossos es converteix en el nou accés als jardins, creant una zona d’estada, on s’hi reubiquen part dels bancs existents i s’hi planta nova vegetació. La nova zona de gossos tindrà mobiliari urbà i s’hi reubicarà la font actual.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de la Savina

L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, diferenciant amb color i textura la zona de calçada de la zona reservada a vianants. També es mantenen els patrons naturals del drenatge. A més, s’incorpora mobiliari urbà, nou enllumenat i se soterren les línies de serveis aèries existents.

Sarrià - Sant Gervasi

Millora del parc del Castell de l’Oreneta

Inclou diverses actuacions de millora en el parc del Castell de l’Oreneta, l’objecte de les quals és millorar el drenatge per resoldre així unes problemàtiques generals vinculades a l’erosió, que es troben en determinats punts del parc. Els principals treballs que es fan són: Incorporar petits murs de gabions per evitar l’erosió dels talussos. Millorar els camins que es troben deteriorats per les pluges, amb la implantació de sauló estabilitzat i cunetes. Millorar la infiltració d’aigua en el subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Renaturalitzar talussos amb la plantació de vegetació de baix manteniment.

Finalització: juliol 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Ballester

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Ballester. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat, al costat muntanya, amb la corresponent xarxa de reg. A més, se soterren les línies de serveis existents i s’hi col·loquen nous embornals adequant el sistema de drenatge existent.

Finalització: juliol 2022