Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Lleó XIII, entre el pg. de Sant Gervasi i el carrer de Mas Yebra

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest tram. Se substitueixen els arbres més grans que limiten el pas per la vorera i es posen escocells amb xapa lateral que milloren l’accessibilitat. A més, se soterren les línies de serveis existents, es fa la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També, s’incorpora una franja de serveis al carrer i es fa la vorera passant al passeig de Sant Gervasi.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació de l’encreuament dels carrers de Copèrnic i Vallmajor

Es fa la reforma interior de l’espai a la primera planta del soterrani del Mercat de Sant Antoni. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir el local en un espai d’ús veïnal polivalent. S’inclou un espai per a joves, una aula de cuina, un buc d’assaig de música, sales i despatxos, entre d’altres.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Maó, entre els carrers de Ganduxer i Mandri

L’obra té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Maó. L’actuació consisteix en l’ampliació de la vorera del costat mar, la incorporació de nous passos de vianants, de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg. A més s’hi col·loquen nous embornals i s’adequa el col·lector existent.

Finalització: març 2022

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Vico, entre el carrer de Freixa i la via Augusta

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al trànsit de vianants, en aquest tram del carrer de Vico. Aquesta consisteix en l’ampliació de la vorera oest, fins a 210 cm d’amplada, creant un recorregut accessible. Això permet incorporar noves columnes d’enllumenat. També es fa una nova pavimentació i s’adequa el sistema de recollida d’aigua, adaptant-lo al nou arranjament del carrer.

Finalització: novembre 2021

Sarrià - Sant Gervasi

Nou equipament a la plaça de Sarrià

El nou equipament a la plaça de Sarrià, acull una biblioteca de barri, la seu del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i una sala polivalent. El nou edifici que consta de planta baixa, tres plantes pis i terrat, es converteix en un espai sociocultural de referència per a la ciutadania i les entitats del barri. L’edifici té una superfície total de gairebé 5.400 m².Aquestes obres també inclouen l’obertura i urbanització del carrer Menor de Sarrià fins a la via Augusta.

Sarrià - Sant Gervasi

Reforma del mercat de Vallvidrera per a acollir un equipament cultural

Treballs de reforma de l’antic mercat de Vallvidrera, al carrer dels Reis Catòlics, 2, per tal de convertir-lo en un centre d’activitats culturals. Les obres consisteixen en la redistribució de l’espai de la planta baixa, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament de l’equipament. També es rehabilita la part exterior de l’edifici, preservant-ne el seu volum i els elements decoratius originals.

Finalització: juny 2021