Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Ventura i Gassol

Arranjament de la Pl. de Ventura i Gassol, que completa la millora de l’eix cívic que formen el carrer Pàdua, la plaça i el carrer del Marquès de Santa Ana. Es millora l’accessibilitat a la plaça i la mobilitat dins els seus espais. Es fa la creació d’un nou espai per a jocs infantils. Es mantenen els elements vegetals que donen caràcter a la plaça i es crea una nova xarxa de reg. També es millora la comunicació a peu entre els carrers Pàdua i Marquès de Santa Ana.

Finalització: febrer 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la seguretat vial al carrer Craywinckel

La importància creixent del carrer Craywinckel com a petit eix comercial dins del barri del Putxet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, el converteix en pol d’atracció per als veïns. Es pretén adequar el sentit del trànsit al triangle format pels carrers Craywinckel, República Argentina i Passeig Sant Gervasi i es canvia el sentit dels carrers Lucà i Hurtado. D’aquesta manera es millora notablement la mobilitat de la zona i la mobilitat dels vianants.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Margalló

Es fa la remodelació del carrer Margalló, entre els carrers Major del Rectoret i del Vesc, amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquest carrer. S’actua a la calçada i s’amplien les voreres. S’eixampla la plataforma que permet el gir del bus de barri per tal de millorar-ne l’accessibilitat. A la part del carrer, on el desnivell és més pronunciat, s’instal.la una barana nova i es substitueix l’existent. Es col·loquen papereres i es millora l’enllumenat.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Alfons XII

L’objectiu principal de la remodelació del carrer Alfons XII, entre la Travessera de Gràcia i el carrer dels Madrazo, és millorar-ne les condicions d’ús i adequar-lo a la normativa vigent. L’actuació consisteix en millorar la viabilitat, ampliació de voreres, incorporació d’arbrat i nou enllumenat públic, entre d’altres.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Millores als carrers Orellana i Major del Rectoret

Es millora des del punt de vista sostenible el carrers Orellana i Major del Rectoret des de l’entrada per la Creu d’en Blau en la zona de les Planes. Es redefineix l’enllumenat públic, amb el canvi de lluminàries i estalvi energètic associat; i també en el soterrament de les línies de baixa tensió. També s’instal·la nova pavimentació, nova senyalització viària i nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Camp

Ja han acabat les obres de remodelació del carrer Camp, entre el carrer Reus i el carrer Sant Màrius. S’ha fet la construcció de una plataforma única per a vianants, s’hi ha plantat nou arbrat i s’hi ha instal·lat nous mobiliari urbà. Les obres han suposat una millora per el barri.

Finalització: juny 2010