Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Millora dels carrers d’Osona i del Putget

Actuació de millora dels carrers d’Osona i del Putget (entre les escales del carrer de Manacor i el carrer d’Osona). Es millora la xarxa de clavegueram i es fa la remodelació de la vorera i de la calçada per transformar la secció dels carrers en plataforma única. Així mateix, al carrer d’Osona també es renova l’enllumenat i s’hi planta nou arbrat.

Finalització: maig 2014

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció de la biblioteca Joan Maragall a la finca Vil.la Florida

Es construeix un edifici de 2.983 m2 que repartits en 2 plantes més un badalot donen cabuda al programa funcional definit per a una biblioteca de districte a la finca Vil·la Florida. A la planta baixa: accés i acollida, premsa, àrea infantil i punts de consulta d’Internet. A la planta -1: àrea d’adults, espais de suport, espai polivalent per activitats culturals, espai multimèdia per a les activitats de formació i d’alfabetització digital i els serveis tècnics.

Finalització: març 2014

Sarrià - Sant Gervasi

Centre de Serveis Socials Sant Gervasi al carrer Arimón, 7

Es tracta de la nova construcció d’un Centre de Serveis Socials. El projecte del nou edifici consta de planta soterràni, planta baixa i planta pis, amb unes superfícies construIdes de 184,5m2, 188,3m2 i 190,3m2 respectivament. Per ús d’oficines. L’edifici s’ubica a la cantonada dels carrers Berlinés i Arimón. Es deixa un espai sense edificar de 10,95m per tal de preservar l’arbre catalogat existent.

Finalització: juliol 2012

Sarrià - Sant Gervasi

Urbanització del carrer Putxet, entre c. Balmes i la Rda del Mig

S’urbanitza el carrer Putxet entre carrer Balmes i la Ronda del Mig. S’incorpora nou arbrat, nou mobiliari urbà i nova senyalització. Entre el carrer Rio Rosas i la Ronda del Mig, es crea una plataforma única i entre el carrer Rio Rosas i el carrer de Balmes, s’amplien les voreres fent una calçada convencional.

Finalització: octubre 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Cardenal Vives i Tutó

La remodelació d’aquest carrer millora la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants. L’actuació principal consisteix en ampliar i anivellar les voreres. També es renoven els paviments, la xarxa de clavegueram i l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries; i la instal·lació de nou mobiliari urbà.

Finalització: juny 2011

Sarrià - Sant Gervasi

Casal per al barri i l’Associació de Veïns a Can Rectoret

El nou edifici acull el Casal de Barri de Can Rectoret i l’Associació de Veïns. L’equipament s’ubica al carrer Via Làctia i, adaptant-se a la topografia existent, crea una plaça que permet l’accés a l’interior de l’edifici a peu pla. Un cop dins l’edifici trobem la zona de distribució general, la qual ens condueix al Casal de Barri o a l’Associació de Veïns. Cadascun d’aquests dos usos té un accés independent i segregat.

Finalització: abril 2011