Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Ampliació de la vorera a l’avinguda Meridiana, davant del CAP Sant Andreu

Es fa l’ampliació de la vorera, davant del Centre d’Atenció Primària Sant Andreu, que tenen per objecte la millora de la mobilitat i l’accessibilitat de l’espai. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, la substitució de la plataforma de busos existent per una marquesina, la reubicació de les places d’estacionament i la disminució de l’alçada de l’esglaó de l’accés al CAP. A més, s’hi incorporen bancs i papereres.

Nou Barris

Substitució de les escales mecàniques a l’avinguda dels Rasos de Peguera (zona Parc de l’Aqüeducte)

Es fa la substitució dels sis trams de les escales mecàniques existents a l’av. dels Rasos de Peguera, a tocar del Parc de l’Aqüeducte, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquest àmbit. Els treballs consisteixen en el desmuntatge de les escales existents, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

andreCiutatEixampleHorta - GuinardóSant Martí

Implantació de carril bici als carrers de Rosselló, Freser i pg. de Maragall, tram entre els carrers d’Olesa i de Los Castillejos

Al c. Rosselló es defineix un carril bici unidireccional i segregat a tocar de la vorera, a l’esquerra de la circulació; al c. Freser, a la dreta; al pg. Maragall dos carrils de circulació unidireccionals, al costat de la vorera, per a cada sentit de la circulació. Primer es fa l’ampliació de la vorera banda mar del c. Freser, i la reordenació de la cruïlla dels carrers Conca i Còrsega, on es crea un espai d’estada amb mobiliari urbà i parterres amb vegetació. Després, es fa la implantació del carril bici a tot l’àmbit.

Les Corts

Reurbanització del carrer de Galileu, entre el c. de Can Bruixa i l’av. de Madrid

L’objecte és la reordenació de la viabilitat d’aquest carrer per donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i vegetació, alternant-ne l’alineació, per afavorir la disminució de la velocitat del trànsit rodat. A més, se soterren les línies de serveis aèries existents i es millora la xarxa de clavegueram.