Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Rehabilitació d’una illa de cases del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per acollir un nou equipament

Es rehabilita una illa de cases que forma part del conjunt de les Cases Barates del Bon Pastor, per tal d’acollir un nou equipament per al barri i un espai museu que permeti explicar com ha evolucionat l’habitatge obrer a Barcelona i la vida del veïnat del Bon Pastor. L’emplaçament és a l’illa situada entre els carrers de Barnola, Tàrrega, Bellmunt i Claramunt.

Sarrià - Sant Gervasi

Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo

Aquests treballs tenen com a objecte la reparació i reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el c. Marco Polo i el núm. 135 del c. Major del Rectoret, per restablir la viabilitat i garantir l’estabilització dels marges i talussos de l’àmbit. Les obres consisteixen a restituir l’amplada, ferms i paviments, assegurant l’estabilitat, tant dels vials com del talús entre ambdós carrers.

Eixample

Implantació de carril bici a la Gran Via, entre els carrers de Marina i Pau Claris

S’implanta un carril bici segregat d’1 km, a cadascuna de les calçades laterals de la Gran Via, per tal de suprimir els carrils que discorren actualment per les tercianes (espais centrals) d’aquesta via compartint espai amb el vianant. Els treballs es duran a terme en dues fases, començant pel tram comprès entre els carrers de la Marina i Roger de Flor (en ambdós sentits).

Nou Barris

Millora de l’espai a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera

L’actuació té per objecte la reordenació de l’espai i la millora de l’accessibilitat a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera, anomenat “balcó d’equipaments”. L’actuació inclou la creació d’uns nous recorreguts que milloren la connexió entre el barri de Can Peguera i el Turó de la Peira. Es fa la implantació d’un nou ascensor que enllaça els carrers de Vila-seca i de Beret i es milloren les condicions dels dos existents. A més, s’hi col·loquen noves escales i renoven les actuals. També es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat, l’adequació de la xarxa de clavegueram i es planta nou arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Horta - Guinardó

Implantació de carril bici a la ronda del Guinardó, entre els carrers de Vinyals i de Cartagena

S’implanten dos carrils bici unidireccionals, un per sentit, de 740 metres cadascun, a tocar de la vorera. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via, segons els trams. Els principals treballs són: la senyalització del carril, fresat i aglomerat del paviment, readaptació de la resta de carrils de circulació, col·locació de semàfors i noves canalitzacions, treballs de pintura, col·locació de peces separadores i senyalització.