Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Millora dels jardins de Montserrat Roig

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Montserrat Roig, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Provença i del Rosselló i els carrers del Dos de Maig i de Cartagena. Les obres consisteixen a renovar el paviment de l’àrea de joc existent, garantint un itinerari accessible. A més, s’adapta l’espai als requeriments dels nous elements singulars per a unes àrees de joc accessibles i inclusives. A més, es preveu la incorporació de mobiliari
urbà.

Sants - Montjuïc

Reforma interior del local del passeig de l’Exposició, 10

S’actua a les plantes baixa i primera de l’edifici ubicat al passeig de l’Exposició, 10. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar aquest espai de l’edificació. La retirada del material existent es farà de forma selectiva i seguint la normativa establerta de la gestió dels residus.

Sant Martí

Urbanització de la Gran Via entre els carrers de Badajoz i Bilbao

L’objectiu és generar un nou espai d’ús ciutadà per millorar l’accessibilitat dels vianants i la connexió entre els barris. Es crea un nou passeig central amb arbrat, nou enllumenat i zones d’estada amb bancs i cadires. També s’inclou una àrea amb elements de cal·listènia així com un espai per a possibles esdeveniments temporals (fires, festes, etc.) a la cruïlla amb el c. dels Escultors Claperós. La configuració de l’espai, a les cruïlles amb els carrers transversals, afavorirà el pas dels vianants.

Eixample

Millora de la plaça del doctor Letamendi

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar les àrees de joc infantils de la part superior de la plaça del Doctor Letamendi. Es reforma integralment les dues àrees de joc actuals, tot mantenint un espai central de pas per facilitar els desplaçaments a peu. A més, es preveu la incorporació de mobiliari als accessos de la plaça i s’hi plantarà arbrat.

Sants - Montjuïc

Arranjament de l’entorn de les Hortes de Sant Bertran

Es fa la millora d’aquests jardins per convertir aquest espai en un parc urbà que millora i amplia els espais de trobada, fomenta el joc i els usos diversos, i guanya superfície verda i més ombra. L’actuació consisteix en la remodelació completa dels jardins i el trasllat de l’àrea de gossos al Parc del Mirador. S’hi creen espais esportius i de lleure i una àrea de joc infantil. S’actua als dos espais verds, que ara estan separats pel carrer de Carrera, i es converteixen en un sol jardí. Això permet ampliar i diversificar les àrees de joc i d’activitat física i millorar-ne l’accessibilitat. També, en el marc d’aquestes obres, s’inclouen les de construcció del sobreeixidor del col·lector del pg. de Montjuïc amb el c. de Carrera.