Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Construcció d’un nou equipament esportiu

Es fa la construcció d’un nou edifici al carrer de d’Espronceda, 320-324. El nou edifici consta de dues parts diferenciades: una de planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis (dues d’elles amb altells), i una altra només de planta soterrani i planta baixa a tot l’interior d’illa. A més, també s’ha projectat una coberta enjardinada que, tot i que no serà accessible, suposarà un benefici ambiental per al veïnat.

Les Corts

Ampliació del pavelló poliesportiu l’Illa

Es fa la reforma i l’ampliació d’aquest poliesportiu que inclou una nova volumetria que dona continuïtat al conjunt edificat i consolidat. El nou edifici té una façana exterior amb material translúcid i al sostre s’instal·len plaques fotovoltaiques que en permeten la sostenibilitat. A més, unes lluernes garanteixen la ventilació creuada per aconseguir un edifici eficient.

Sants - Montjuïc

Millora de la plaça de la Vidriera

L’ objecte és millorar i reordenar l’espai de la plaça, per al gaudi del veïnat. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la plaça, s’incorpora cautxú a la part central i a la zona de jocs infantils. A més, es renova i s’amplia l’actual zona de jocs i s’hi col·loca nou mobiliari urbà. També es renova la vegetació de l’espai i s’hi incorporen parterres.

Sants - Montjuïc

Reforma del camp municipal Julià de Capmany

L’actuació implica la reforma integral del camp, amb plantació de gespa. També es marcaran les línies de pitch, es crearà el túnel de batuda, es posarà enllumenat, vestidors i una tanca perimetral.

Nou Barris

Obres de reforma del local al pg. Maragall, 362-364

Es fa la reforma de la planta baixa i el soterrani d’aquest local amb l’objectiu d’adaptar l’espai per a l’ús d’un SIAF ( Servei d’Infància, Adolescència i Família). L’actuació consisteix en executar les obres d’adequació dels espais interiors i tancaments exteriors necessàries per tal d’adaptar l’espai a les necessitats funcionals del SIAF