Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Implantació d’un ascensor al carrer del Torrent de Can Mariner

Es fa la instal·lació d’un ascensor que connecti els carrers de Feliu i Codina i del Torrent de Can Mariner, al costat del tram d’escales actual. L’objectiu és millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent en aquests carrers. També es reurbanitza l’àmbit amb la renovació del paviment i s’inclou nou mobiliari urbà.

Eixample

Reforma del conjunt d’equipaments municipals de la Sagrada Família (illa Mallorca – Padilla)

La reforma d’aquests equipaments tenen per objecte reorganitzar l’edifici, reconnectar el barri amb el jardí interior d’illa i els equipaments entre si, i minimitzar l’impacte ambiental. D’una banda, es renoven les façanes i cobertes de l’edifici d’equipaments i es reforma l’interior per a donar resposta a les demandes dels nous programes (Casal de Gent Gran, Centre Cívic i Casal infantil). De l’altra, s’intervé a la coberta del Mercat de la Sagrada Família per donar una solució energètica més eficient, augmentar l’aïllament acústic i dotar les parades de llum natural. També es renova la façana principal del mercat del c. de Padilla.

Les Corts

Reurbanització dels jardins de Josep Munté

L’actuació consisteix en la renovació de l’àrea de jocs infantils dels jardins per a que siguin inclusius. A més, s’amplia la pista esportiva, es desplaça la taula de ping-pong, s’hi incorpora una de fut-toc i s’hi col·loca una cistella de bàsquet més baixa per als infants. També s’introdueixen jocs d’exercici físic per a la gent gran i es renoven les zones d’estada, amb l’objecte de facilitar les trobades. Es modifica la vegetació que es troba al llindar entre la vorera i el jardí i es fan els treballs necessaris al paviment per tal d’evitar problemes d’escorrentia.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de la Savina

L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, diferenciant amb color i textura la zona de calçada de la zona reservada a vianants. També es mantenen els patrons naturals del drenatge. A més, s’incorpora mobiliari urbà, nou enllumenat i se soterren les línies de serveis aèries existents.

Sant Andreu

Millora del Parc de la Trinitat

Els treballs consisteixen a renovar el paviment malmès per les arrels dels arbres, airejar la gespa, reparar i pintar les parets del frontó, reforçar els murs del parc i millorar el drenatge d’alguns paviments on s’acumula l’aigua. A més, se’n retiren les fileres de xiprers per a fer una placeta lliure per a esdeveniments. També es fa una rehabilitació dels lavabos existents al parc

Sant Martí

Reurbanització dels carrers de la Muntanya i de l’Eterna Memòria

Es millora l’accessibilitat i es guanya espai per a l’ús dels vianants, en aquests carrers. L’actuació consisteix en la incorporació de plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat i vegetació, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i s’hi creen zones d’estada.