Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Renovació de l’àrea de jocs infantil placeta Martina Castells

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar-ne l’accessibilitat, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear una zona de jocs inclusiu i intergeneracional, s’inclouen zones d’estada i es milloren els itineraris de vianants de l’espai. També s’adeqüen els serveis de sanejament i d’enllumenat.

Ciutat Vella

Renovació de l’àrea de jocs infantil plaça de les Caramelles

L’actuació té per objecte transformar aquesta àrea de jocs per a facilitar l’accessibilitat de tots els jocs, millorar la seguretat en la seva utilització i maximitzar la diversió i la diversitat. Els treballs consisteixen a crear una zona de jocs inclusiu i intergeneracional, s’inclouen zones d’estada i es milloren els itineraris de vianants de l’espai. També s’adeqüen els serveis de sanejament i d’enllumenat.

Sarrià - Sant Gervasi

Treballs d’habilitació de l’espai com a hort comunitari a Sarrià de Dalt

Es fan treballs d’arranjament de l’àmbit situat a la cantonada dels carrers de Ràfols i del Naranjo de Bulnes per habilitar-lo com un hort comunitari que funciona també com un espai amb zones d’estada amb taules de pícnic i un sorral per als infants. L’actuació consisteix també en la incorporació de paviments drenants per afavorir l’absorció de l’aigua, la instal·lació d’uns mòduls amb bany adaptat, espais de magatzem d’eines, un petit hivernacle i dues piques, per garantir l’ús i la funcionalitat de l’espai.

Nou Barris

Millora dels talussos a l’av. dels Rasos de Peguera, 161 i 56 i al c. de la Vall d’Ordesa 36-60

Es fan els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. També, es millora la xarxa de drenatge d’aquest espai. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge. Per aquest motiu, s’impulsen les actuacions de millora dels talussos de la ciutat.

Les Corts

Renovació dels Jardins Sant Joan de Déu

Es fa la renovació i ampliació d’aquests jardins amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic, fent-lo més inclusiu, saludable, transversal i intergeneracional. L’actuació consisteix a crear noves àrees de jocs infantils que seran inclusius i per a totes les edats. També s’hi creen zones de pícnic, espais d’estada i una grada polivalent. A més, s’inclou mobiliari urbà i nou enllumenat.

Sant Martí

Millora dels jocs infantils a la plaça del Maresme

Es fa la millora i ampliació de la zona de jocs infantils accessible i del seu entorn, a la plaça del Maresme. Es crea un espai central per a acollir esdeveniments. A més, s’inclou mobiliari urbà i nou enllumenat. També es potencia el recorregut d’una plaça a l’altra