Filtra Torna al llistat principal

Gràcia

Reurbanització de la baixada de la Glòria i substitució de les escales mecàniques

Es fa la reurbanització i substitució d’escales mecàniques de la baixada de la Glòria, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquesta via. Als trams sense escales mecàniques, el carrer passa a tenir plataforma única, donant així, prioritat al vianant. També, se substitueix l’enllumenat, per tal d’adequar-lo a la nova configuració de l’espai urbanitzat, i es fan treballs a la xarxa de clavegueram. A més, es fa el desmuntatge de les escales existents, s’adequa el fossar i les instal·lacions i la posterior col·locació i posada en marxa de les noves escales.

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça del Canòdrom

L’objecte és millorar i encabir nous usos, en aquesta plaça, pels veïns i veïnes del barri del Congrés i els Indians. L’actuació consisteix en canviar la dinàmica de la plaça i corregir-ne les deficiències. Es crea una zona per a gossos, d’uns 450m², s’amplia la zona de jocs infantils, en la franja de 6 a 12 anys, es crea un espai lliure de joc i un destinat a un escenari, per a fer-hi actes.

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels entorns del carrer de Viriat

Es fa la urbanització tàctica de l’espai comprès entre els carrers de Viriat, Guitard, Puiggarí i Comtes de Bell-lloc. L’actuació té com a objecte incrementar la quantitat i la qualitat de l’espai públic i del verd urbà, afavorint així, la convivència del veïnatge de totes les edats.

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del passatge de Marimon

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest passatge. L’actuació consisteix en incorporar plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat en grans escocells, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i s’hi creen zones d’estada.

Gràcia

Millora dels talussos de la ciutat – Mare de Déu dels Àngels i Torrent del Remei

Estabilització i millora dels talussos de la ciutat. L’actuació consisteix en executar els treballs necessaris per tal de protegir el front del talús. Als darrers anys una sèrie d’episodis de pluges han provocat la inestabilitat de molts talussos de la ciutat, provocant esllavissades i petits arrossegaments de terra i graves a la part inferior, per efecte de l’escorrentia i la manca de sistemes de drenatge.