Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Obres de reforma integral del Centre Social de Sants al carrer d’Olzinelles

Es fa la rehabilitació de l’edifici del Centre Social de Sants, situat al carrer Olzinelles, 30. L’objectiu de l’actuació és la reforma i adaptació de l’edifici existent, construït el 1948, per a poder seguir funcionant com a equipament per a l’ús del barri i de les seves entitats i associacions. Es preveu aixecar-hi una planta més i conservar la façana principal i alguns altres elements ornamentals que hi ha a l’interior.

Sants - Montjuïc

Millora dels jardins de la rambla de Sants

L’objecte és crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de la jardineria damunt del calaix de les vies mitjançant la protecció dels parterres, la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg.

Nou Barris

Reurbanització de les escales del Matagalls

L’actuació té per objecte convertir les escales del Matagalls en un itinerari verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, i que doni continuïtat al Turó de la Peira. Les obres consisteixen a crear unes escales còmodes, amb un pendent suau i envoltades de verd. A més, s’hi incorporen zones d’estada intermèdia amb mobiliari urbà, com cadires, bancs i papereres. També s’hi planta nou arbrat i plantes arbustives amb la corresponent xarxa de reg.