Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto per ubicar-hi una incubadora d’empreses creatives

Es fa la rehabilitació de la nau “E” del recinte de Palo Alto, ubicada al carrer dels Ferrers 11-15, que acull una incubadora d’indústries creatives, amb l’objectiu de recuperar aquest edifici fabril d’interès patrimonial. Així, es dona resposta a un nou programa d’equipament públic i convertir Palo Alto en el nou espai de referència de l’emprenedoria creativa de la ciutat. Es duen a terme treballs de rehabilitació del conjunt de les façanes de l’edifici i la reforma interior de les quatre plantes de la nau E01 i de la planta tercera de la nau E02. També es fa una petita actuació d’urbanització en l’espai del pati adjacent a l’edifici.

Sant Martí

Reurbanització del lateral de la Gran Via a l’entorn de l’Escola Casas

Es reurbanitza l’espai que envolta el centre escolar, per tal de donar prioritat als vianants i oferir a l’alumnat i als pares i mares un accés segur a l’escola. S’actua al lateral muntanya de la Gran Via entre el c. de Bilbao i la rambla del Poblenou. S’amplia la vorera, es guanya un carril bici, s’hi planta arbrat i s’instal·la una nova parada de bus escolar. Després de les obres, aquest tram només tindrà un carril per a busos, taxis i veïnat. També es reurbanitza la plaça entre els carrers de Guatemala, Joan de Malta, Monturiol i la Gran Via, on es fan uns itineraris interiors,una àrea de jocs infantils i d’estada amb parterres i nou arbrat.

Sant Martí

Rehabilitació de la masia de Can Miralletes

Es fa la rehabilitació d’aquesta masia, a l’interior dels jardins de Can Miralletes, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret, Conca i Indústria. Els treballs que es duen a terme són la consolidació estructural i la redistribució dels espais interiors. També es fa l’adequació de l’accés a l’exterior, per acollir nous serveis auxiliars als jardins. A més, s’adeqüen les façanes i les cobertes, mantenint l’aspecte actual de la masia.

Eixample

Implantació de tramvia reurbanització de la Diagonal i nou intercanviador al parc de les Glòries

Es fa la connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal, des de Glòries fins al carrer de Girona. Els treballs permeten crear noves parades del tramvia, reurbanitzar la Diagonal, construir un gran intercanviador de transport públic a Glòries i urbanitzar la banda mar del parc de les Glòries. L’objectiu d’aquesta actuació és afavorir una mobilitat més ràpida i sostenible entre diferents barris i municipis metropolitans, creant un espai urbà més amable per al veïnat i amb més verd.

Ciutat Vella

Transformació de la Via Laietana entre la pl. d’Urquinaona i la pl. d’Antoni Maura

L’oobjecte és convertir la Via Laietana en un espai que prioritza els vianants i la mobilitat sostenible. Amb la reforma: S’amplien les voreres per afavorir el passeig, amb nous espais d’estada amb vegetació i arbrat. Es reubiquen i amplien els passos de vianants per afavorir la connexió amb els eixos transversals. Es guanya un carril bici segregat en sentit muntanya i compartit bus-bici en sentit mar El transport públic manté el carrils en ambdós sentits i es millora la ubicació de parades. També es reurbanitza el carrer de Jonqueres.

Ciutat Vella

Rehabilitació de la Casa Padellàs i l’edifici Llibreteria per a la renovació de la seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

S’actua al conjunt de la casa Padellàs i l’edifici de la Llibreteria, una vegada finalitzats els treballs previs a la casa de Padellàs, al c. del Veguer, 4. Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt del Museu d’Història (MUHBA) com a Casa de la Història de Barcelona.