Filtra Torna al llistat principal

Sant Martí

Construcció de la biblioteca Gabriel García Márquez

Es construeix la biblioteca Gabriel García Márquez, que s’ubicarà a l’espai de la cantonada dels carrers de Concili de Trento i del Treball. El nou edifici consta de planta soterrani, planta baixa i tres pisos, articulats entre sí per un pati triangular, on es prioritzarà l’entrada de llum natural. L’accés a la biblioteca es fa per una placeta dotada de mobiliari urbà que serveix alhora, com a zona d’estada.

Ciutat

Millora de l’enllumenat a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona treballa per millorar l’enllumenat de l’espai públic de la ciutat mitjançant un pla de rehabilitació integral. Aquestes actuacions, principalment, inclouen la renovació de l’enllumenat existent amb tecnologia LED, per tal de millorar l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació.

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Pere IV entre els carrers de Josep Pla i de la Selva de Mar

Es fa la reurbanització d’aquest tram del carrer de Pere IV, per tal que esdevingui un nou eix cívic gràcies a l’ampliació de l’espai destinat als vianants i la implantació d’un carril bici de doble direcció. L’actuació, que dona continuïtat al tram en obres, també inclou la renovació de l’enllumenat, del mobiliari urbà, del clavegueram i la plantació de nou arbrat.

Sants - Montjuïc

Reurbanització i millora del drenatge del carrer de Vila i Vilà

Entre el pg. De Josep Carner i el carrer de les Palaudàries. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Inicialment s’excavarà una rasa i s’executarà un nou col·lector. L’actuació es completa amb la reurbanització del tram, que consisteix en la implantació de plataforma única, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led, nou mobiliari urbà i la plantació d’arbrat.

Ciutat

Carril bici avinguda de Vallcarca

Construcció de carril bici a l’ avinguda de Vallcarca, entre el carrer d’Esteve Terradas i el passeig de la Vall d’Hebron, que comporta les fases de treball següents: Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal.

Sant Martí

Construcció dels túnels de la plaça de les Glòries

La nova fase d’obres corresponent a la construcció dels túnels que permetran soterrar la Gran Via de les Corts Catalanes, eliminar el traçat provisional en superfície. Aquests túnels canalitzaran el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota la plaça de les Glòries i alliberaran de calçades la superfície de l’espai central per permetre l’execució de la urbanització definitiva de la gran parc-plaça del projecte Canòpia Urbana. – Obra aturada –