Filtra Torna al llistat principal

Ciutat Vella

Reurbanització de la plaça de Sant Miquel

Aquesta actuació té per objecte redissenyar aquesta plaça i convertir-la en un gran espai de lleure per afavorir els usos veïnals i de ciutat jugable. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada a l’aire lliure, la configuració de nous recorreguts de vianants i la creació de nous parterres amb vegetació i arbrat. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram i es col·loca nou mobiliari urbà.

Sant Andreu

Reurbanització de l’espai exterior del nou equipament camp del Ferro

L’actuació té per objecte guanyar espai públic d’estada per al veïnatge i millorar l’accessibilitat. L’actuació consisteix en dur a terme la urbanització de l’espai al voltant del Complex Esportiu Municipal Camp del Ferro, incloent la coberta de la pista esportiva semisoterrada com a plaça pública. També es fa la prolongació del carrer de Virgili fins al davant de l’edifici esportiu. A més, es fa la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. Tanmateix s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Sants - Montjuïc

Construcció d’una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu

Construcció d’un nou edifici al carrer de Roger, 48-64, que acull una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu. El nou edifici consta de tres plantes, on els espais docents ocupen la planta baixa i pis i la zona esportiva esta ubicada a la planta més alta i té una entrada diferenciada. També s’ordena el passatge adjacent, dotant-lo de mobiliari urbà, enllumenat i es pavimenta en plataforma única.

Nou Barris

Reforma de la pista esportiva del CEM la Guineueta

L’actuació consisteix a cobrir l’actual pista esportiva del CEM Guineueta, dotant-la de grades per al públic i nous vestidors per als i les esportistes. En un primer moment s’enderroca la pista existent i els vestuaris i posteriorment es construeix la nova pista i es farà el seu cobriment. També s’ordena l’espai exterior immediat.

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer de l’Est i del passatge de Gutenberg

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, bústies de recollida de residus, s’hi planta arbrat i parterres amb vegetació.