Filtra

Sant Martí

Urbanització de l’esplanada Fòrum

La urbanització de l’Esplanada Fòrum 3ª fase, iniciada el 2004, recull el conjunt d’actuacions previstes per a després del Fòrum de les Cultures 2004 que completen l’Esplanada del Fòrum . Aquest conjunt d’actuacions comprèn la urbanització del fragment d’esplanada fins a la vora de la depuradora, així com l’execució d’una sèrie d’elements nous (xemeneies, rampes…). La superfície total urbanitzada en aquesta tercera fase de 15.730 m2.

Finalització: desembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Millores als carrers Orellana i Major del Rectoret

Es millora des del punt de vista sostenible el carrers Orellana i Major del Rectoret des de l’entrada per la Creu d’en Blau en la zona de les Planes. Es redefineix l’enllumenat públic, amb el canvi de lluminàries i estalvi energètic associat; i també en el soterrament de les línies de baixa tensió. També s’instal·la nova pavimentació, nova senyalització viària i nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2010

Sants - Montjuïc

Remodelació del centre esportiu La Bàscula

L’actuació incorpora tot de millores puntuals en l’àmbit. S’adequa la pista poliesportiva que hi ha al complex de la Bàscula així com dels vestidors i la resta d’espais vinculats a la pista. Es millora el paviment de la pista. La coberta metàl.lica es consolida, saneja i pinta, reparant les patologies que s’hi observen. Finalment es canviarà el terra del camp de futbol 7 que hi ha al costat de la pista, col.locant-hi gespa artificial.

Finalització: octubre 2010

Les Corts

Arranjament de la plaça Can Rosés

Arranjament de la plaça Can Rosés i el carrer Taquígraf Garriga (entre els carrers Numància i Aviació) i el carrer Aviació (entre els carrers Taquígraf Garriga i Deu i Mata). La proposta consisteix en la urbanització d’un nou espai públic pavimentat en pedra artificial, rodejat de parterres i jardineres.

Finalització: setembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Camp

Ja han acabat les obres de remodelació del carrer Camp, entre el carrer Reus i el carrer Sant Màrius. S’ha fet la construcció de una plataforma única per a vianants, s’hi ha plantat nou arbrat i s’hi ha instal·lat nous mobiliari urbà. Les obres han suposat una millora per el barri.

Finalització: juny 2010

Les Corts

Reurbanització del carrer de Caballero, entre els carrers de Guitard i Nicaragua

Es fa l’ampliació de les voreres, nou enllumenat públic i s’hi planta nou arbrat. També s’incorpora una nova secció de voreres amb aparcament en cordó per a cotxes, motos i zones de càrrega i descàrrega, en ambdós costats. Es renoven les instal·lacions, així com el mobiliari urbà i s’instal·la nou enllumenat públic.

Finalització: juny 2010