Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Renovació dels Jardins de la Mediterrània

L’actuació té per objecte crear un espai verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques, per tal d’afavorir els itineraris interiors. L’actuació consisteix bàsicament, en la millora dels accessos, la renovació del paviment i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. Es consolida la coberta vegetal existent i es dona caràcter de jardí mediterrani a l’espai de l’interior d’illa. També es fa la renovació de l’enllumenat i de les instal·lacions de reg.

Finalització: juny 2020

Sants - Montjuïc

Instal·lació de dos ascensors entre els carrers de la Mare de Déu de Port i Segura

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent entre el carrer de la Mare de Déu de Port i el carrer del Segura. Ambdós complementen les escales mecàniques que actualment uneixen aquests desnivells. El primer ascensor se situa al carrer de la Mare de Déu de Port i arriba a través d’una passarel·la a la plaça de Buenaventura Durruti. El segon ascensor s’ubica a la plaça de Buenaventura Durruti i arriba a través d’una passarel·la al carrer del Segura.

Finalització: febrer 2020

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Priorat i solar adjacent

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. La reurbanització consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També, el solar existent en aquesta via es converteix en un espai d’estada pel veïnatge, amb mobiliari urbà, enllumenat i vegetació. A més, s’hi crea una àrea de jocs infantils i una zona d’esbarjo per a gossos.

Finalització: setembre 2019