La nova plaça de Lesseps

02 juny, 2006

La nova plaça Lesseps ja és una realitat. La plaça és, avui, un nou punt de trobada i de convivència, a la vegada que un important nus de connexió de transport públic, en benefici dels residents de Gràcia i Sant Gervasi i, de tota la ciutadania de Barcelona. Els vianants, veïns i veïnes, dia a dia, s’estan fent seva la plaça.