BIMSA finalitza 18 equipaments o actuacions de barri durant el 2012

18 març, 2013

L’empresa encarregada d’executar les grans obres o construir els equipaments a la ciutat ha realitzat totes aquestes obres per encàrrec dels diferents districtes o sectors.
Es tracta d’actuacions que suposen millores molt significatives en la vida quotidiana, social i convivencial dels veïns dels diferents districtes i que contribueixen igualment a la transformació de Barcelona i dels seus barris.