La nova ronda del Guinardó

21 febrer, 2011

La transformació de la ronda del Guinardó, la qual és previst que s’inauguri amb una gran festa popular el 27 de febrer, és un projecte de gran transcendència per a tota la ciutat. Aquest és un dels punts més densos de circulació rodada de Barcelona, i ara la convivència entre els vehicles i els transeünts s’ha pacificat.