Filtra

Nou Barris

Urbanització de la Ronda de Dalt- Canyelles

Cobertura i urbanització de la Ronda de Dalt, des de la Guineueta Vella a la plaça Karl Marx. Millora de la connectivitat entre ambdues bandes de la Via Favència. Reducció sonora entre 10 i 15 decibelis. Reducció de l’impacte visual de la rasa de la Ronda en aquest tram.

Finalització: abril 2007

Sant Martí

Remodelació de la Gran Via

Aquesta artèria de la ciutat ha viscut un procés de transformació que afecta des del seu començament límit amb Sant Adrià del Besòs, fins arribar, pràcticament, a la Plaça de les Glòries. Millora de la qualitat de vida dels veïns d’aquest tram de la Gran Via, gràcies a la disminució de l’impacte sonor causat per els vehicles, la millora de les connexions amb el centre de la ciutat, la integració de dos barris –el Poblenou i el Clot–, fins ara separats.

Finalització: març 2007

Horta - Guinardó

Parc a la coberta de les cotxeres d’Horta

Transformació de la coberta de la cotxera d’autobusos (TMB), construïda a la falda de Collserola, en un gran parc urbà equipat. Una superfície de 21.290 m2 funcionant com a porta del Parc de Collserola i que permeti diferents usos lúdics i esportius, així com la recuperació de la vegetació malmesa durant la construcció d’uns antics dipòsits de gas a la zona.

Finalització: març 2007

Altres

Construcció del Pont del Congost

Consisteix en la construcció d’un pont de 176 metres de longitud que enllaça el carrer Escolapi Càncer de Torre Baró amb l’Horta de la Ponderosa del barri de Vallbona, creuant per sobre la la C-58, la C-33, la C-17 i les vies de Renfe. La seva geometria ha estat condicionada per l’espai disponible entre les diferents vies, cosa que les ha fet especialment esveltes. La instal·lació del pont ha estat pel mètode d’empenta.

Finalització: novembre 2005

Gràcia

Biblioteca Jaume Fuster. Premi FAD 2006

Els treballs realitzats varen consistir en l’aixecament total de l’estructura de l’edifici, col·locació de sostres, incloent coberta, el tancament de façanes, així com la posada a terra de l’edifici i la xarxa de clavegueram i sanejament.

Finalització: novembre 2005