Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Ventura i Gassol

Arranjament de la Pl. de Ventura i Gassol, que completa la millora de l’eix cívic que formen el carrer Pàdua, la plaça i el carrer del Marquès de Santa Ana. Es millora l’accessibilitat a la plaça i la mobilitat dins els seus espais. Es fa la creació d’un nou espai per a jocs infantils. Es mantenen els elements vegetals que donen caràcter a la plaça i es crea una nova xarxa de reg. També es millora la comunicació a peu entre els carrers Pàdua i Marquès de Santa Ana.

Finalització: febrer 2011

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers Sant Germà i Sant Ferriol

Es reurbanitzen els paviments de les voreres i la calçada possibilitant que la circulació dels vianants sigui més confortable, també es renova l’enllumenat públic. D’altra banda s’incorpora nou arbrat amb una configuració més vertical per tal d’evitar amb la mesura de lo possible que les branques afectin als balcons dels edificis. Es dota al carrer Sant Germà de nous embornals.

Finalització: gener 2011

Horta - Guinardó

Rehabilitació del equipament Mas Guinardó

El Mas Guinardó es rehabilita i amplia permetent incrementar i diversificar les activitats que s’hi poden dur a terme i augmentar el nombre d’entitats que podran usar l’edifici. El nou casal disposa de: Sala d’actes ( 200 persones), Sala polivalent (100 persones), Sales de tallers, reunions, despatxos i magatzems per a les entitats. S’inclouen dotze pistes de bitlles al jardins de Frederica Montseny, amb caseta-vestidor.

Finalització: gener 2011

Sant Martí

Millora del poliesportiu La Palmera

Es millora la coberta de la pista poliesportiva La Palmera, al districte de Sant Martí i s’adapta a la normativa vigent. Durant el dia la coberta recull la llum natural que necessita i descarta la innecessària. A la nit, s’il·lumina de manera artificial, zenitalment, sense permetre que això afecti als veïns. Es conserven els dos accessos existents, un per a espectadors i l’altre per a esportistes. La pista es recol·loca de tal manera que permet el seu pas cap als vestidors.

Finalització: gener 2011

Sant Martí

Soterrament de línies al carrer Maresme, entre els carrers de Llull i Pallars

S’han soterrat les línies d’electricitat, telefonia i enllumenat públic del carrer Maresme, entre el carrer Llull i el carrer Pallars. Els beneficis de l’actuació consistiteixen en la renovació de la instal·lació del cablejat, major fiabilitat, estèticament el carrer queda més ordenat i més protecció i seguretat per al ciutadà.

Finalització: gener 2011

Horta - Guinardó

Remodelació del Parc de Unitat

S’urbanitza la coberta de l’aparcament per a destinar-la a espai públic enjardinat, arees de jocs infantils i pèrgoles que permetin espais d’ombra. També s’urbanitzen els accessos situats a la zona Nord del parc i que el connecten amb el passeig Valldaura.

Finalització: gener 2011