Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Millores als carrers Orellana i Major del Rectoret

Es millora des del punt de vista sostenible el carrers Orellana i Major del Rectoret des de l’entrada per la Creu d’en Blau en la zona de les Planes. Es redefineix l’enllumenat públic, amb el canvi de lluminàries i estalvi energètic associat; i també en el soterrament de les línies de baixa tensió. També s’instal·la nova pavimentació, nova senyalització viària i nou mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2010

Sants - Montjuïc

Remodelació del centre esportiu La Bàscula

L’actuació incorpora tot de millores puntuals en l’àmbit. S’adequa la pista poliesportiva que hi ha al complex de la Bàscula així com dels vestidors i la resta d’espais vinculats a la pista. Es millora el paviment de la pista. La coberta metàl.lica es consolida, saneja i pinta, reparant les patologies que s’hi observen. Finalment es canviarà el terra del camp de futbol 7 que hi ha al costat de la pista, col.locant-hi gespa artificial.

Finalització: octubre 2010

Les Corts

Arranjament de la plaça Can Rosés

Arranjament de la plaça Can Rosés i el carrer Taquígraf Garriga (entre els carrers Numància i Aviació) i el carrer Aviació (entre els carrers Taquígraf Garriga i Deu i Mata). La proposta consisteix en la urbanització d’un nou espai públic pavimentat en pedra artificial, rodejat de parterres i jardineres.

Finalització: setembre 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació del carrer Camp

Ja han acabat les obres de remodelació del carrer Camp, entre el carrer Reus i el carrer Sant Màrius. S’ha fet la construcció de una plataforma única per a vianants, s’hi ha plantat nou arbrat i s’hi ha instal·lat nous mobiliari urbà. Les obres han suposat una millora per el barri.

Finalització: juny 2010

Les Corts

Reurbanització del carrer de Caballero, entre els carrers de Guitard i Nicaragua

Es fa l’ampliació de les voreres, nou enllumenat públic i s’hi planta nou arbrat. També s’incorpora una nova secció de voreres amb aparcament en cordó per a cotxes, motos i zones de càrrega i descàrrega, en ambdós costats. Es renoven les instal·lacions, així com el mobiliari urbà i s’instal·la nou enllumenat públic.

Finalització: juny 2010

Sarrià - Sant Gervasi

Centre social a la Masia de Can Calopa

La Masia de Can Calopa de Dalt es transforma en un espai on s’integren les activitats docents i de recerca amb la producció vinícola. La llar assistencial de Can Calopa es converteix en un equipament per a la inserció sòcio-laboral de persones amb discapacitats psíquiques. L’edifici és de planta rectangular i està concebut com a una construcció auxiliar a la masia de la finca de Can Calopa.

Finalització: maig 2010