Filtra

Sarrià - Sant Gervasi

Centre Sociosanitari Putget Dolors Aleu

Nou Centre d’Atenció sociosanitari que té una capacitat per a 174 llits. El nou centre té dues plantes de serveis generals (soterrani i baixa), sis plantes amb unitats d’habitacions més una planta tècnica destinada als equips d’instal·lacions. També es reurbanitza el carrer de l’entorn, Marquès de Santa Anna, es farà una plataforma única pels vianants, nou mobiliari urbà i nou arbrat, entre d’altres actuacions.

Finalització: gener 2010

Sant Martí

Aparcament a la plaça de les Glòries

Construcció d’un aparcament públic de rotació de 336 places (3 plantes). La construcció d’aquest aparcament forma part de la futura transformació de la plaça de les Glòries, que persegueix canviar el seu caràcter actual, eminentment automobilístic, per un espai públic recuperat per al barri i per als vianants.

Finalització: gener 2010

Les Corts

Urbanització del Carrer Martí i Franquès

L’objecte de l’actuació és la conversió del carrer Martí i Franquès en un eix de connectivitat entre la Diagonal i Joan XXIII. Ordenar l’aparcament en superfície. Crear un sistema de drenatge amb neteja de les aigües de pluja. La construcció d’un nou pou de captació del nivell freàtic que reforça l’existent. També s’amplien i ordenen les Facultats i Escoles Tècniques.

Finalització: desembre 2009

Sant Martí

Urbanització Campus Universitari del Besòs

S’executen les pantalles de contenció, treballs de protecció de la galeria de serveis i moviments de terres tant en relació amb les diferents estructures com per al buidat interior entre pantalles, per les obres inicials del nou campus Interuniversitari Diagonal – Besòs. Per executar les pantalles, s’ha construït un mur de contenció amb contraforts.

Finalització: desembre 2009

Horta - Guinardó

Enderroc del viaducte de la Ronda del Guinardó

Es fa la demolició dels viaductes situats a la Ronda del Guinardó, entre els carrers de Sardenya i Cartagena, i la boca sud del túnel de la Rovira. Amb aquesta actuació d’enderrocament dels viaductes del Guinardó, i la necessària urbanització a la boca sud del túnel de la Rovira, s’aconsegueix una important millora urbana i ciutadana.

Finalització: agost 2009

Sarrià - Sant Gervasi

Remodelació de la plaça Lesseps

Infraestructura, vialitat i urbanització bàsica. Millora de les condicions d’aquesta zona proposant una actuació de remodelació de la plaça Lesseps per a què esdevingui un espai públic de qualitat, així com un punt singular de trobada i de connexió del transport públic.

Finalització: abril 2009