Concurs del projecte de construcció del poliesportiu Meridiana Sud a l’illa Sancho de Ávila, Tànger i Pamplona

18 abril, 2023

L’objecte d’aquesta actuació és el desenvolupament del projecte del nou Poliesportiu Meridiana Sud i la redacció del projecte zona verda que li atribueix el planejament amb la doble qualificació del solar. El poliesportiu s’integra a la parcel·la soterrat, de manera que, utilitzant la diferència topogràfica es permet la creació d’una zona verda ubicada a la coberta del poliesportiu.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Pav Meridiana Sud

plafó Pav Meridiana Sud

 

2. TopografiaPAV3

plafó TopografiaPAV3

 

3. Camí comtal

plafó Camí comtal

 

4. Clivella

plafó Clivella

 

5. Poliparcmeridiana

plafó Poliparcmeridiana

 

6. Tanger112021

plafó Tanger112021

 

7. Llacuna interior

plafó Llacuna interior

 

8. Línea de flotació

plafó Línea de flotació