Concurs del projecte per a la rehabilitació de la Nau 8 de Can Batlló

31 maig, 2018

L’objectiu és recuperar la nau més representativa del recinte de Can Batlló adequant-la com a l’Arxiu de la Ciutat, aglutinant els serveis arxivístics actualment dispersats en un únic centre de referència. El projecte incorpora a més, uns usos culturals (auditori, exposicions..) amb una voluntat de espai de trobada i convivència amb activitats culturals i socials obertes al barri i a la ciutat.

La proposta guanyadora aconsegueix un bon equilibri entre l’arquitectura, el valor del patrimoni i l’eficiència energètica.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Àgora

plafó 1 Àgora

plafó 2 Àgora

 

2. El passatge de la memòria

plafó 1 El passatge de la memòria

plafó 2 El passatge de la memòria

 

3. Activadors

plafó 1 Activadors

plafó 2 Activadors

 

4. Sobre la plaça

plafó 1 Sobre la plaça

plafó 2 Sobre la plaça

 

5. Genius Loci

plafó 1 Genius Loci

plafó 2 Genius Loci

 

6. This is not (only) an archive

plafó 1 This is not (only) an archive

plafó 2 This is not (only) an archive

 

7. Ciutat d’arxius

plafó 1 Ciutat d’arxius

plafó 2 Ciutat d’arxius

 

8. Olltab nac

plafó 1 Olltab nac

plafó 2 Olltab nac

 

9. De fil i cotó

plafó 1 De fil i cotó

plafó 2 De fil i cotó

 

10. Policarp Prats

plafó 1 Policarp Prats

plafó 2 Policarp Prats