Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Implantació de carril bici a la Gran Via, entre els carrers de Marina i Pau Claris

S’implanta un carril bici segregat d’1 km, a cadascuna de les calçades laterals de la Gran Via, per tal de suprimir els carrils que discorren actualment per les tercianes (espais centrals) d’aquesta via compartint espai amb el vianant. Els treballs es duran a terme en dues fases, començant pel tram comprès entre els carrers de la Marina i Roger de Flor (en ambdós sentits).

Eixample

Adequació d’un espai al Parc de l’Estació del Nord i creació d’una AEG

L’objectiu és la millora de la visibilitat, connectivitat i accessos del Parc de l’Estació del Nord, a la confluència entre el Pont de Sardenya, Pont de la Marina i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. L’actuació preveu la creació d’uns talussos enjardinats de formes curvilínies que acullen l’àrea d’esbarjo de gossos, amb una superfície de 1.400 m², i que queda integrada com un element més del paisatge. S’inclou un abeurador d’aigua potable, bancs i papereres. A més, es canvia l’enllumenat existent i se substitueix el mur de formigó del xamfrà Sardenya-Almogàvers, per una tanca metàl·lica, així, es millora la visibilitat entre el parc i el carrer i on s’obre una nova entrada al parc.

Eixample

Arranjament del carrer de Villarroel, entre Provença i av. Roma

Es millora l’espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Villarroel. L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres del carrer de Villarroel, al tram assenyalat, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També es fa la plantació de nou arbrat i es fan actuacions puntuals als embornals, desplaçant els que estiguin mal ubicats respecte als passos de vianants.

Eixample

Reforma interior per a acollir un espai veïnal al soterrani del Mercat de Sant Antoni

Es reforma l’interior de l’espai a la primera planta del soterrani del Mercat de Sant Antoni. L’actuació consisteix principalment en els treballs i instal·lacions necessàries per tal de convertir el local en un espai d’ús veïnal polivalent. S’inclou un espai per a joves, una aula de cuina, un buc d’assaig de música, sales i despatxos, entre d’altres.

Eixample

Millora dels horts de l’espai Germanetes

Es fan treballs d’adequació dels horts urbans a l’espai Germanetes, al xamfrà dels carrers de Viladomat amb Consell de Cent. L’actuació consisteix en la construcció de dos grans recintes elevats, dividits per un passadís central, on s’ubiquen els horts. També s’instal·len els corresponents sistemes de reg i d’enllumenat. A més, es conserva la tanca del xamfrà i es dota l’espai amb una nova porta, que connecta amb els Jardins d’Emma de Barcelona.