Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Pacificació dels entorns escolars al c. d’Entença, entre la Gran Via i l’av. Josep Tarradellas

Es pacifiquen els entorns escolars (tres escoles i tres llars d’infants) del tram indicat del c. d’Entença, amb l’objectiu d’implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. Els treballs principalment són de pintura, col·locació de mobiliari urbà, jardineres i adequació de l’espai. A més, s’amplia el xamfrà dels carrer d’Entença amb Diputació.

Eixample

Reforma del conjunt d’equipaments municipals de la Sagrada Família (illa Mallorca – Padilla)

La reforma d’aquests equipaments tenen per objecte reorganitzar l’edifici, reconnectar el barri amb el jardí interior d’illa i els equipaments entre si, i minimitzar l’impacte ambiental. D’una banda, es renoven les façanes i cobertes de l’edifici d’equipaments i es reforma l’interior per a donar resposta a les demandes dels nous programes (Casal de Gent Gran, Centre Cívic i Casal infantil). De l’altra, s’intervé a la coberta del Mercat de la Sagrada Família per donar una solució energètica més eficient, augmentar l’aïllament acústic i dotar les parades de llum natural. També es renova la façana principal del mercat del c. de Padilla.

Eixample

Desconstrucció de la llosa de fonamentació de l’antic Mercat de Sant Antoni

Es fa la retirada dels dos trams de llosa a la ronda de Sant Antoni, entre els carrers del Comte d’Urgell i Casanova, per tal de millorar la connexió transversal entre voreres i permetre l’ús de l’espai per part dels vianants. Una vegada enretirada l’estructura, es fa un arranjament de la superfície afectada, amb la reposició del paviment afectat i l’asfaltat de la zona de la calçada per permetre l’ús veïnal d’aquest espai.

Finalització: març 2023

Eixample

Millora dels Jardins dels Tres Tombs

L’actuació té per objecte crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. Consisteix en la millora de l’espai mitjançant la renovació del paviment i de la tanca de l’àrea de jocs infantils. A més, es fa el manteniment de l’arbrat existent, s’hi planten dues palmeres i s’hi col·loca una nova jardinera amb vegetació amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: desembre 2022