Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Millora dels Jardins de la Reina Victòria

L’actuació té com a objectiu rehabilitar l’espai verd, d’estil noucentista, situat a la mitjana central de la gran via de les Corts Catalanes, entre la rambla de Catalunya i el passeig de Gràcia, anomenat també Jardí de les Quatre Copes. Els treballs consisteixen en la millora de l’espai amb la col·locació de nous parterres, així com la instal·lació de nou enllumenat i la col·locació de nou paviment. A més, s’amplia i millora el pas de vianants del passeig de Gràcia. Pel que fa al mobiliari urbà, es restauren els bancs existents i les escultures de les quatre copes, atès que són especialment rellevants i tenen valor patrimonial.

Eixample

Implantació d’un carril bici al carrer d’Aragó

Es fa la implantació d’ un carril bici, unidireccional en sentit Llobregat, al carrer d’Aragó. Aquest, de 4,8 km, se situa a l’esquerra de la calçada i representa un eix principal que connecta amb els carrils bici ja existents als carrers transversals, consolidant així la xarxa ciclista de la ciutat. Els principals treballs que s’executen són: la senyalització del carril, el desplaçament del carril de serveis, si s’escau, i els treballs de pintura.

Finalització: desembre 2020

Eixample

Construcció d’un col·lector a l’av. Diagonal entre el pg. de Sant Joan i el carrer Girona

L’actuació té per objecte principal construir un col·lector, paral·lel al que ja existeix a la Diagonal, per ampliar la seva capacitat de desguàs i millorar, així, el sistema de drenatge d’aquesta zona de l’Eixample. Com a conseqüència, a partir de la tarda del 23 de novembre, la calçada central de l’av. Diagonal quedarà tallada al trànsit privat. Els itineraris alternatius són bàsicament, el c. Aragó o Mallorca, sentit Llobregat i el c. Rosselló o València, sentit Besòs.

Eixample

Eixamplament de les voreres a la ronda Universitat

L’actuació té per objecte augmentar l’espai destinat al vianant. S’amplien les voreres uns sis metres, tres per banda, guanyats de la reducció de dos carrils de circulació de vehicles. L’actuació s’inicia per la vorera de la banda mar.

Eixample

Reforma interior de l’edifici del carrer de Viladomat, 127

Es duen a terme treballs de reforma de l’edifici del carrer de Viladomat, 127,que acull dos nous serveis, l’espai de cures i el servei d’atenció a la dependència. Les obres consisteixen en l’adequació de l’espai interior de l’edifici, per tal de dotar-lo dels serveis i elements necessaris per al correcte funcionament dels nous equipaments. L’espai de cures ocupa les plantes baixa, entresol, primera i segona, mentre que el servei d’atenció a la dependència, està situat a la quarta i cinquena plantes.

Finalització: juliol 2020