Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Desconstrucció de la llosa de fonamentació de l’antic Mercat de Sant Antoni

Es fa la retirada dels dos trams de llosa a la ronda de Sant Antoni, entre els carrers del Comte d’Urgell i Casanova, per tal de millorar la connexió transversal entre voreres i permetre l’ús de l’espai per part dels vianants. Una vegada enretirada l’estructura, es fa un arranjament de la superfície afectada, amb la reposició del paviment afectat i l’asfaltat de la zona de la calçada per permetre l’ús veïnal d’aquest espai.

Eixample

Millora dels jardins dels Tres Tombs

L’actuació té per objecte crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. Consisteix en la millora de l’espai mitjançant la renovació del paviment i de la tanca de l’àrea de jocs infantils. A més, es fa el manteniment de l’arbrat existent, s’hi planten dues palmeres i s’hi col·loca una nova jardinera amb vegetació amb la corresponent xarxa de reg.

Eixample

Creació de quatre nous eixos verds i quatre places a l’Eixample

Una de les transformacions més significatives és la que viurà l’Eixample amb la creació de quatre nous eixos verds i quatre places. Es converteixen en eixos verds part dels carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. Les quatre places es trobaran a les interseccions d’aquests eixos i també a la de Consell de Cent amb Enric Granados. Amb aquesta actuació es guanyen 6 hectàrees d’espai per als vianants i es multiplica per 12 el verd urbà.

Eixample

Arranjament del carrer de Villarroel, entre Provença i av. Roma

Es millora l’espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Villarroel. L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres del carrer de Villarroel, al tram assenyalat, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També es fa la plantació de nou arbrat i es fan actuacions puntuals als embornals, desplaçant els que estiguin mal ubicats respecte als passos de vianants.

Finalització: juliol 2022

Eixample

Execució de carril bici al carrer de Manso entre Comte Borrell i l’av. Del Paral·lel

Implantació d’un carril bici segregat, en sentit Llobregat, d’uns 400 metres de longitud, suprimint un carril de circulació entre els carrers de Viladomat i Calàbria. Es duen a terme treballs de fresat i aglomerat del paviment del carril bici, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones. També es fan altres millores puntuals.