Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Arranjament del carrer de Villarroel, entre Provença i av. Roma

Es millora l’espai per a l’ús dels vianants en aquest tram del carrer de Villarroel. L’actuació consisteix en la renovació i millora de les voreres del carrer de Villarroel, al tram assenyalat, així com la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED. També es fa la plantació de nou arbrat i es fan actuacions puntuals als embornals, desplaçant els que estiguin mal ubicats respecte als passos de vianants.

Finalització: juliol 2022

Eixample

Execució de carril bici al carrer de Manso entre Comte Borrell i l’av. Del Paral·lel

Implantació d’un carril bici segregat, en sentit Llobregat, d’uns 400 metres de longitud, suprimint un carril de circulació entre els carrers de Viladomat i Calàbria. Es duen a terme treballs de fresat i aglomerat del paviment del carril bici, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones. També es fan altres millores puntuals.

Ciutat VellaEixample

Millora de la cruïlla del carrer de Balmes amb Pelai

L’objecte és millorar l’espai i els recorreguts dels vianants. Es duu a terme l’ampliació de la vorera de la cruïlla del c. Pelai amb el c. Balmes (costat muntanya, banda Llobregat), que permet la incorporació d’un nou pas de vianants que dona continuïtat al carrer Pelai en sentit longitudinal. A part de l’eixamplament de les voreres del costat muntanya, també es fa el desplaçament i ampliació dels passos de vianants del carrer de Pelai, l’adequació de la semaforització, la reordenació de carrils de circulació, etc.

Eixample

Millora dels Jardins de la Reina Victòria

L’actuació té com a objectiu rehabilitar l’espai verd, d’estil noucentista, situat a la mitjana central de la gran via de les Corts Catalanes, entre la rambla de Catalunya i el passeig de Gràcia, anomenat també Jardí de les Quatre Copes. Els treballs consisteixen en la millora de l’espai amb la col·locació de nous parterres, així com la instal·lació de nou enllumenat i la col·locació de nou paviment. A més, s’amplia i millora el pas de vianants del passeig de Gràcia. Pel que fa al mobiliari urbà, es restauren els bancs existents i les escultures de les quatre copes, atès que són especialment rellevants i tenen valor patrimonial.

Finalització: abril 2022