Filtra Torna al llistat principal

Eixample

Millora dels jardins de Cèsar Martinell

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Cèsar Martinell, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Villarroel i de Casanova i el carrer de la Diputació i la Gran Via de les Corts Catalanes. Les obres consisteixen a renovar la zona de jocs existent, garantint un itinerari accessible. A més, es reordenen els parterres amb la col·locació de la corresponent xarxa de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.

Eixample

Millora dels jardins de Montserrat Roig

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar l’àrea de joc infantil dels jardins de Montserrat Roig, situats a l’interior d’illa entre els carrers de Provença i del Rosselló i els carrers del Dos de Maig i de Cartagena. Les obres consisteixen a renovar el paviment de l’àrea de joc existent, garantint un itinerari accessible. A més, s’adapta l’espai als requeriments dels nous elements singulars per a unes àrees de joc accessibles i inclusives. A més, es preveu la incorporació de mobiliari
urbà.

Eixample

Millora de la plaça del doctor Letamendi

L’objectiu és millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques i renovar les àrees de joc infantils de la part superior de la plaça del Doctor Letamendi. Es reforma integralment les dues àrees de joc actuals, tot mantenint un espai central de pas per facilitar els desplaçaments a peu. A més, es preveu la incorporació de mobiliari als accessos de la plaça i s’hi plantarà arbrat.

Eixample

Construcció del Centre de Serveis Socials Myrurgia

Es fa la construcció d’un edifici que acollirà un Centre de Serveis Socials a l’interior d’illa dels jardins de Beatriu de Provença, una vegada acabats els treballs previs d’enderroc. El nou edifici té dues plantes pis i a la coberta s’hi inclourà vegetació. La construcció respecta la línia visual dels edificis de l’entorn i s’integra amb l’escola bressol i els mateixos jardins. A més, l’edifici disposa d’un porxo a l’entrada que serveix d’aixopluc.

Ciutat VellaEixample

Reforma de la ronda de Sant Antoni entre els carrers del Comte d’Urgell i de Floridablanca

Aquesta actuació té per objecte la millora de l’espai, prioritzant l’ús per a les persones. Així, les obres consisteixen a generar àmplies zones per a vianants, la creació de zones d’estada amb mobiliari urbà, la incorporació de parterres amb vegetació i arbrat i la renovació de l’enllumenat, entre d’altres. També es fa la transformació del c. de Tamarit, entre els carrers de Villarroel i Comte d’Urgell, en un eix verd, així com les reformes de la pl. del Dubte, per definir els usos de vianants i els compartits amb vehicles, i la de la pl. del Pes de la Palla, on s’hi crea una zona de joc infantil singular.