Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Millora del carrer de Campreciós

Aquesta actuació consisteix en la millora del paviment de la vorera i de la calçada, la renovació de l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries, i la instal·lació de nou mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2014

Nou Barris

Urbanització provisional de l’illa Cotxeres de Borbó

Aquesta urbanització del solar a l’avinguda de Borbó, 42-56, dona continuïtat a les actuacions ja realitzades. Es renova la pavimentació per tal de crear itineraris per als vianants que comunicaran la plaça amb els carrers que l’envolten. Així mateix, es fa l’enjardinament dels talussos i es planta nou arbrat al voltant de la plaça de Carmen Laforet. La urbanització es completa amb la instal·lació de la xarxa de reg, nou enllumenat i nou mobiliari urbà.

Finalització: febrer 2014

Nou Barris

Nou Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana

La creació del nou Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana suposa la posta en marxa del primer equipament de fabricació digital a Barcelona. Els ateneus de fabricació són espais de formació professional, recerca i producció a petita escala adaptats a les noves tecnologies. Aquest equipament s’ubicarà a un local actualment sense ús situat a l’escola Sant Joan de la Creu, que es reformarà per adaptar-lo a les noves necessitats. S’ha executat la primera fase i al juliol de 2013 hem iniciat la segona.

Finalització: gener 2013

Nou Barris

Remodelació de la plaça Casas i Amigó

Es crea una nova plaça i s’incorpora nou paviment, nou mobiliari, nou enllumenat i nou arbrat. La remodelació de la plaça està en bona part, condicionada per l’obra de rehabilitació de la Masia de Can Verdaguer, ja que s’enderroquen els murs que l’envolten i que alliberen algun retall més d’espai a incorporar a l’àmbit de la plaça. I sobre tot, per que es fal’obertura de dues noves entrades als espais interiors de la masia a les que es té accés des de la plaça.

Finalització: desembre 2012

Nou Barris

Centre de Serveis Socials Roquetes, c. Vidal i Guasch

La finalitat de les actuacions als centres de serveis socials depèn del tipus d’intervenció de cada actuació, ja siguin de remodelació, ampliació o bé obra nova. En tots els casos el denominador comú és adaptar els centres als requeriments i necessitats del nou model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona, dotant-los de les condicions d’accessibilitat, de seguretat, d’habitabilitat, de comfort, organitzatives i de senyalització, correctes.

Finalització: juliol 2012