Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Reurbanització de l’interior d’illa al c. de la Guineueta, 1-13

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai interior de l’illa, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació inclou la supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, i nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adeqüen els sistemes de drenatge.

Finalització: abril 2015

Nou Barris

Rehabilitació de la Casa de l’Aigua

Han finalitzat les tasques de rehabilitació del conjunt edificatori modernista de la Casa de l’Aigua del barri de la Trinitat Nova, que esdevindrà un equipament de ciutat de referència com a centre d’interpretació de l’aigua i d’educació ambiental. Les actuacions han suposat la consolidació i reparació estructural del conjunt edificatori, en desús, i l’adequació de l’espai exterior per tal que es puguin desenvolupar activitats a l’aire lliure.

Finalització: desembre 2014

Nou Barris

Millores a les escales dels carrers de Llerona-Balenyà

Aquesta actuació consisteix en la reconstrucció de les escales que uneixen els carrers de Llerona i de Balenyà i en la millora de l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries.

Finalització: desembre 2014

Nou Barris

Millora del carrer de Campreciós

Aquesta actuació consisteix en la millora del paviment de la vorera i de la calçada, la renovació de l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries, i la instal·lació de nou mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2014