Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Reurbanització del carrer de Canfranc

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació preveu l’ampliació de les voreres, la renovació del paviment i la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED. Es millora el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de reg. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat.

Finalització: octubre 2016

Nou Barris

Reurbanització del carrer d’Alella, entre els carrers de Santanyí i Arnau d’Oms

Aquesta actuació dóna continuïtat al tram de carrer ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es fa l’ampliació de les voreres, la implantació de la xarxa de clavegueram i el sistema de recollida d’aigües, la renovació de la xarxa d’enllumenat i soterrament de les línies aèries existents.

Finalització: juliol 2016

Nou Barris

Reforma del casal La Tronada, al carrer de Beret, 81

Aquesta actuació de reforma i ampliació de l’antic edifici té per objecte millorar les condicions de l’activitat del casal. L’actuació consisteix en mantenir, rehabilitar i protegir l’estructura i la coberta de l’edifici.

Finalització: desembre 2015

Nou Barris

Reurbanització de l’interior d’illa al c. de la Guineueta, 1-13

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai interior de l’illa, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació inclou la supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, i nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adeqüen els sistemes de drenatge.

Finalització: abril 2015